instant fap

Sve dok postoji nada..

Sve dok postoji nada..

Neka ti srce bude otvoreno za snove. Dok god postoji san, postoji nada . Sve dok postoji nada, postoji radost u životu.

Ključ za sreću je imati snove, a ključ uspjeha je da se oni ostvaruju .

KOMENTARI