instant fap

Tag: Centralna banka Bosne i Hercegovine

Smanjena potražnja za potrošačkim i za stambenim kreditima

Smanjena potražnja za potrošačkim i za stambenim kreditima

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) provela je anketu o kreditnoj aktivnosti banaka čiji je cilj da se stekne uvid u kretanje standarda i
1 / 1 ČLANAKA