instant fap

Tag: imigracioni centar

Abu Hamza će uskoro biti pušten na slobodu i neće moći biti protjeran izvan BiH

Abu Hamza će uskoro biti pušten na slobodu i neće moći biti protjeran izvan BiH

Usvajanjem novog Zakona o strancima koji je usklađen s neophodnim direktivama Evropske unije (EU), između ostalog je definisano i to da se strani drža
1 / 1 ČLANAKA