instant fap

Tag: tenderi

Najmanje jednu godinu domaće firme imat će prednost na tenderima

Najmanje jednu godinu domaće firme imat će prednost na tenderima

Vijeća ministara BiH će donijeti odluku o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćih kompanija u javnim nabavkama, kako bi zaštitili domaće
1 / 1 ČLANAKA