instant fap
Naslovnicainmedia danas

Tema Rudnika i u Bihaću

Tema Rudnika i u Bihaću

Danas je u Vladi kantona u Bihaću zakazan sastanak na temu Rudnika mrkog uglja u Sanskom Mostu. Tema ovog sastanka su zaključci tematske sjednice Općinskog vijeća održane 23.01.2024. godine na kojoj se raspravljalo o radu i poslovanju firme Lager d.o.o., koja je koncesionar na rudniku.

Podsjećamo javnost da je Općinsko vijeće na ovoj sjednici donijelo Odluku o poništenju Odluke o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije Privrednom društvu „Lager“ d.o.o. Posušje. Na istoj sjednici, Općinsko vijeće je donijelo Zaključke da se Vladi USK-a uputi zahtjev za poništenje Koncesionog ugovora kojim se dodjeljuje koncesija Privrednom društvu Lager.

Općinsko vijeće je donijelo i Zaključak da se od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije zatraži poništenje Rješenja ovog ministarstva kojim se daje saglasnost za prenos odobrenja (dozvola) na Privredno društvo „Lager“ d.o.o. 

Općinsko vijeće Sanski Most je uz ove zaključke uputilo zahtjev Federalnoj upravi za inspekcijske poslove da izvrši inspekcijski nadzor i poništi Rješenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije od 26.10.2022. godine. 

Na sastanak u Vladi kantona su, osim predstavnika Vlade kantona i Federacije BiH, pozvani članovi Komisije za koncesije, a iz Sanskog Mosta na sastanku će učestvovati Općinski načelnik, predstavnici Općinskog vijeća i neformalna grupa građana „Život na uglju“ na čiju je inicijativu i održana tematska sjednica. I pravni zastupnici firme „Lager“ će učestvovati na ovom sastanku.

Općinsko vijeće Sanskog Mosta je već dobilo odgovor od nadležnog Federalnog ministarstva, a vezano za Zaključke Općinskog vijeća, ali sadržaj ovog odgovora još uvijek nije dostupan javnosti.

KOMENTARI