instant fap
NaslovnicaVijestiBiH

U BiH pod minama još 1.149,9 kvadratnih kilometara

U BiH pod minama još 1.149,9 kvadratnih kilometara

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, usvojilo je Izvještaj o radu Komisije za deminiranje u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu…

i Izvještaj o protivminskom djelovanju u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu, koje je pripremila Komisija za deminiranje BiH, prenosi Patria.

Prema izvještajima, sumnjiva opasna površina na mine svedena je u 2015. godini na 1.149,9 kvadratnih kilometara, dok je sumnjiva opasna površina na mine i kasetnu municiju svedena na 7,3 kvadratnih kilometara, od čega je 4,3 kvadratna kilometra kombinirana sumnjiva opasna površina na mine i kasetnu municiju.
Za protivminsko djelovanje u BiH utrošeno je 35.143.199 KM, od čega je 19.510.100 KM iz domaćih izvora financiranja, a 15.633.099 KM iz međunarodnih donatorskih sredstava.

U prošloj godini registrirana je jedna minska nesreća u kojoj je, nažalost, smrtno stadala jedna osoba.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva obrane o realizaciji protivminskih aktivnosti Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za 2015. godinu.

Prema Izvještaju, Ministarstvo obrane je u prošloj godini u okviru protivminskih aktivnosti radilo na 60 lokacija u 30 općina, a 40 deminerskih radilišta predano je krajnjim korisnicima. Na protivminskim poslovima u prošloj godini bilo je angažirano 220 vojnika, 140 podoficira i 28 oficira. Među zaostalim minsko-eksplozivnih sredstvima pronađene su 44 protivtenkovske mine, 495 protivpješadijskih mina i 249 neeksplodiranih ubojnih sredstava. Nije bilo minskih ni deminerskih nesreća.

KOMENTARI