instant fap
NaslovnicaVijestiBiH

U Bosni i Hercegovini registrovano više od 3.300.000 korisnika interneta

U Bosni i Hercegovini registrovano više od 3.300.000 korisnika interneta

U Bosni i Hercegovini je na kraju prošle godine registrovan 3.336.591 korisnik interneta, odnosno stopa korištenosti interneta iznosi 94,49 posto, procjene su Regulatorne agencije za komunikacije (RAK).

Prema izvještaju RAK-a o rezultatima godišnje ankete korisnika RAK dozvola za pružanje internet usluga u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu, bilo je ukupno 770.775 internet pretplatnika.

U periodu obuhvaćenom istraživanjem, zaključno sa 31. decembrom prošle godine, u Bosni i Hercegovini je ukupno djelovalo 60 pružalaca internet usluga, saopćili su iz RAK-a.

Kada je riječ o vrsti pristupa internetu, na tržištu Bosne i Hercegovine, dial-up pristup putem analognog i ISDN modema sa 351 pretplatnikom čini samo 0,046 posto od ukupnog broja pretplatnika interneta, dok širokopojasni pristup ima 770.424 pretplatnika.

Statistika pokazuje da je u 2020. godini dominantna vrsta internet pristupa bio hDSL, čiji broj pretplatnika čini 53,43 posto od ukupnog broja. Na drugom mjestu je kablovski pristup čiji broj pretplatnika čini 33,47 posto.

Podaci dati u izvještaju pokazuju da je korištenje širokopojasnog interneta u Bosni i Hercegovini u stalnom porastu, što je utjecalo na unapređenje ponude usluga za krajnje korisnike, što se posebno ogleda u ponudi paketa koji istovremeno objedinjuju više usluga elektronskih komunikacija.

U 2020. godini došlo je i do značajnog porasta korištenja većih pristupnih brzina u odnosu na raniji period, što se može smatrati posljedicom digitalizacije svih sfera života izraženom u uslovima pandemije koronavirusa.

Agencija očekuje da će dalji razvoj konkurencije na tržištu elektronskih komunikacija i uvođenje novih tehnologija omogućiti uvođenje inovativnih i kvalitetnih usluga i time nastaviti pozitivna kretanja u primjeni interneta u Bosni i Hercegovini.

Ponuda bržeg i jeftinijeg pristupa internetu je preduslov razvoja informacionog društva, a samim tim i napretka ekonomije i društva u cjelini, saopćili su iz RAK-a.

KOMENTARI