instant fap
Naslovnicainmedia danas

U Fajtovcima javna rasprava o nacrtu budžeta

U Fajtovcima javna rasprava o nacrtu budžeta

U toku je javna rasprava o nacrtu budžeta općine Sanski Most za 2019. godinu. Podsjećamo, Općinsko vijeće je na posljednjoj sjednici usvojilo nacrt općinskog budžeta, te je isti upućen u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Javne rasprave planirano je da se održe najprije u mjesnim zajednicama, te je u skladu sa planom općinskog organa uprave, prva u nizu javna rasprava održana u prostorijama Osnovne škole Fajtovci, za Mjesne zajednice Fajtovci, Skucani Vakuf i Lušci Palanka. Raspravi je prisustvovao i općinski načelnik Faris Hasanbegović skupa sa svojim saradnicima, a tom prilikom mještani pomenutih mjesnih zajednica su imali mogućnost da svojim prijedlozima daju doprinos u donošenju što kvalitetnijeg dokumenta. U narednim danima planirano je održavanje javnih rasprava i za ostale mjesne zajednice, a materijali o nacrtu budžeta općine Sanski Most za 2019. fiskalnu godinu, kao i raspored javnih rasprava, dosupni su na službenoj internet stranici općine Sanski Most, gdje se građani mogu informisati o svim detaljima vezanim za pomenute aktivnosti.

Usvojeni nacrt budžeta za za 2019. godinu planiran je u iznosu od oko 11 miliona i 200 hiljada konvertibilnih maraka. Tim povodom upućen je poziv građanima, nevladinim organizacijama, udruženjima građana, mjesnim zajednicama, javnim ustanovama i preduzećima, političkim strankama i svim drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu, te da iznesu svoje stavove, mišljenja, primjedbe i sugestije. Svi koji su zainteresovani da učestvuju u izradi budžeta imaju mogućnost dostaviti svoje prijedloge u pisanoj formi na prijemnu kancelariju općine, ili putem maila, najkasnije do 01. decembra ove godine.

KOMENTARI