instant fap
NaslovnicaVijestiBiH

U naredne četiri godine: Posao za 23.000 osoba u Federaciji BiH

U naredne četiri godine: Posao za 23.000 osoba u Federaciji BiH

Projekt podrške zapošljavanju, koji će trajati naredne četiri godine, trebao bi donijeti posao za oko 23.000 osoba u Federaciji BiH.

Među njima su kategorije mladih, dugoročno nezaposlenih, osoba sa niskim kvalifikacijama, osoba u dobi od 40 godina i više, te socijalno ugroženih osoba, a posebno će se voditi računa o zastupljenosti žena u svakoj od tih grupa.

Projekt podrške zapošljavanju u BiH radi se uz pomoć Svjetske banke koja je za to izdvojila 50 miliona eura, a u Federaciji BiH implementira se putem Implementacione jedinice pri Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

“Ukupni iznos zajma je 50 miliona eura, od čega 29 miliona eura pripada Federaciji BiH s tim da postoji i nealocirani dio koji će se koristiti za nepredviđene troškove”, izjavila je koordinatorica tog projekta u Federaciji BiH Nedžmina Vojniković.

Zajam je, po njenim riječima, odobren pod povoljnim uslovima i to je prvi projekt koji se implementira na osnovu rezultata, odnosno povlačenje sredstava se vrši nakon što se opravda ispunjenost zadatih indikatora. Vojniković je dodala da je zajam postao efektivan u januaru ove godine, a planirana završna godina projekta je 2021. Partner u projektu je i Federalni zavod za zapošljavanje.

Projekt se sastoji se od dvije komponente. Prva se odnosi na podršku promociji zapošljavanja putem ALMP (aktivni programi tržišta rada) i njen cilj je pomoći Vladi na širenju i povećanju efektivnosti i efikasnosti njenih aktivnih programa tržišta rada i posredovanja pri zapošljavanju u cilju unapređenja ishoda tržišta rada.

Druga komponenta će pružiti podršku za efektivan monitoring projekta i finansiranje za jačanje sistema upravljanja u svrhu monitoringa ALMP i usluga zapošljavanja, te izradu i implementaciju efektivne strategije komunikacije usmjerene na tražioce posla, poslodavce, kreatore politike i sveukupno stanovništvo.

Projekt će doprinijeti ključnim cijevima zemlje koji se odnose na stimuliranje zaposlenosti u privatnom sektoru i smanjenje nezaposlenosti u BiH kao i otvaranju radnih mjesta pružanjem finansijskih poticaja za promociju formalnog zapošljavanja u privatnom sektoru, povećanjem zapošljivosti (tj. unaprjeđenjem ishoda zapošljavanja kao što su pristup zapošljavanju, stope zadržavanja na poslu ili zaposlenost u dužem vremenskom periodu i plate) tražilaca posla i unaprjeđenjem usluga posredovanja koje pružaju službe za zapošljavanje.

Projekt će podržati i uspješnu implementaciju aktivnosti u okviru stuba reforme javnog sektora jačanjem kapaciteta službi da pravovremeno i adekvatno odgovore na višak radnika koji će se javiti kao rezultat reforme javnog sektora.

KOMENTARI