instant fap

Uklanjanje divljih deponija

Uklanjanje divljih deponija

Radnici JKP „Sana“ danas su započeli uklanjanje velike divlje deponije na lokalitetu Kriva cesta, nekoliko kilometara od grada.

Radi se o početku projekta koji će biti realiziran u narednom periodu. Implementator projekta je općina Sanski Most, a sredstva za njegovu realizaciju obezbjeđena su iz kantonalnog budžeta. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko trideset pet hiljada maraka, a on podrazumjeva uklanjanje dvanaest divljih deponija na području sanske općine. Sanski komunalci danas su započeli uklanjanje najveće divlje deponije koja se nalazi na lokalitetu Kriva cesta.

Na ovom području nesavjesni građani dovoze i odlažu smeće u ogromnim količinama. Da stvar bude gora, divlja deponija je formirana u neposrednoj blizini spomen obilježja koje sjeća na zločin nad sanskim logorašima koji se dogodio na ovom mjestu tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Realizacija projekta uklanjanja divljih deponija biće nastavljena i narednih dana. Činjenica je da još uvijek ima priličan broj nesavjesnih građana koji odlaganjem smeća i formiranjem deponija onečišćuju prostor u kojem živimo. Radi se najvećim dijelom o građanima koji nemaju sklopljene ugovore sa JKP „Sana“ o odvozu smeća, pa iz ovog preduzeća podsjećaju takve građane na zakonsku obavezu sklapanja ugovora o odvozu smeća čime bi se stalo u kraj i divljim deponijama

KOMENTARI