USK: 22 objekta ne posjeduju dokumentaciju o ispravnost mesa; 18 objekata s mesom nepoznatog porijekla

HomeLokalne temeUSK

USK: 22 objekta ne posjeduju dokumentaciju o ispravnost mesa; 18 objekata s mesom nepoznatog porijekla

Pojačan inspekcijski nadzor povodom nepropisnog odlaganja mesnog otpada

U skladu sa Programom rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Bihać, a na osnovu Odluke direktora broj:17-05-00903/15-1036-001 od 21.09.2015.godine, kantonalni inspektori su putem mješovitih inspekcijskih timova u periodu od 21.09. do 07.10.2015.godine izvršili inspekcijske nadzore u maloprodajnim objektima za preradu i promet mesa.

U gore navedenim maloprodajnim objektima četiri mješovita inspekcija tima u sastavu kantonalni veterinarski inspektor i kantonalni tržišni inspektor izvršili su inspekcijske nadzore u predmetu kontrole veterinarsko zdravstvenog pregleda mesa i pregled veterinarske dokumentacije, te kontrole ulaza robe – sirovog mesa sa ciljem utvrđivanja porijekla robe i kontrole izdavanja fiskalnih računa kupcima.

U izvještajnom periodu kantonalni veterinarski inspektori i kantonalni tržišni inspektori izvršili su inspekcijske nadzore u 40 maloprodajnih objekata na području svih osam općina Unsko-sanskog kantona.

Kantonalni veterinarski inspektori su u 22 objekta zatekli neuredno stanje po pitanju veterinarsko- zdravstvene ispravnosti zatečenog mesa, što znači da su u tim objektima pronađene određene količine mesa koje nisu pregledane od strane ovlaštene veterinarske organizacije, tj.za iste subjekti nadzora ne posjeduju potrebnu veterinarsku dokumentaciju koja potvrđuje ispravnost mesa i mesnih prerađevina. Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja veterinarski inspektori su donijeli 5 rješenja o otklanjanju nedostataka i izdali su 18 prekršajnih naloga u iznosu od 13.050 KM.

Kantonalni tržišni inspektori su u 18 objekata zatekli neuredno stanje po pitanju evidencije prometa mesa i mesnih prerađevina, što znači da su u tim objektima pronađene određene količine mesa koje nisu evidentirane kroz knjigu prometa, odnosno ne zna im se porijeklo. Samim tim takav promet se ne evidentira kroz fiskalni uređaj, odnosno za takvu robu se kupcima ne izdaju fiskalni računi. Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja kantonalni tržišni inspektori su donijeli 2 rješenja o otklanjanju nedostataka i izdali 19 prekršajnih naloga u iznosu od 19.300 KM.

Na osnovu izvršenih inspekcijskih nadzora može se zaključiti da oko 50% i više maloprodajnih objekata na području Unsko-sanskog kantona vrši promet mesa koje nije pregledano od strane nadležne veterinarske organizacije čime se dovodi u pitanje zdravstvena ispravnost istog, a samim tim takvo meso ide u nelegalan promet. Razlog svakako ovakvom stanju stoji u određenom broju nelegalnih objekata u kojima se vrši klanje stoke bez veterinarsko-zdravstvenog pregleda od strane ovlaštenog veterinara, kao i da trgovci dobavljaju određene količine mesa od ovlaštenih proizvođača bez propisane ulazne dokumentacije – na crno.

Predmet ovih inspekcijskih nadzora nisu bili subjekti u većim tržnim centrima jer isti su registrovani za preradu i oblikovanje mesa od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona i imaju obezbijeđenu odgovarajuću ulaznu veterinarsko-zdravstvenu dokumentaciju i dokumentaciju o porijeklu robe.

Obzirom na sve navedeno u narednom periodu Kantonalna uprava za inspekcijske poslove putem veterinarskih i tržišnih inspektora nastavit će sa inspekcijskim nadzorima u objektima za klanje koji nisu registrirani sa predmetom kontrole zabrane klanja životinja u tim objektima i u većim tržnim centrima u kojima se vrši promet mesa s predmetom kontrole deklariranja proizvoda od mesa.

abc

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0