instant fap
NaslovnicaVijestiBiH

Ustavni sud BiH: 9. januar kao Dan RS-a zakonski prestaje važiti

Ustavni sud BiH: 9. januar kao Dan RS-a zakonski prestaje važiti

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je današnjim rješenjem utvrdio da Narodna skupština Republike Srpske nije izvršila Odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj U 3/13 od 26. novembra 2015. godine.

Shodno tome, Ustavni sud BiH je utvrdio da odredba člana 3.b) Zakona o praznicima Republike Srpske prestaje važiti narednog dana od dana objavljivanja rješenja u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine.

U skladu sa članom 72. stav (6) Pravila Ustavnog suda BiH, rješenje će se dostaviti Tužilaštvu BiH i objaviti u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine, Službenim novinama FBiH, Službenom glasniku RS i Službenom glasniku Distrikta Brčko BiH.

Naime, između ostalog, Ustavni sud je konstatirao da je rok za izvršenje Odluke broj U 3/13 od 26. novembra 2015. godine Narodnoj skupštini Republike Srpske istekao 25. juna 2016. godine. Ustavni sud je konstatirao da Narodna skupština Republike Srpske nije preduzela konkretne mjere u cilju izvršenja Odluke o dopustivosti i meritumu broj U 3/13 od 26. novembra 2015. godine, odnosno da aktivnosti Narodne skupštine Republike Srpske nisu rezultirale mjerama koje bi u konačnici dovele do usaglašavanja člana 3.b) Zakona o praznicima Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 43/07) sa Ustavom Bosne i Hercegovine, kako je to naloženo u predmetnoj odluci Ustavnog suda.

Osim toga, Ustavni sud zapaža da je Narodna skupština Republike Srpske 17. juna 2016. godine podnijela zahtjev za preispitivanje Odluke Ustavnog suda broj U 3/13 od 26. novembra 2015. godine, o kojem je Ustavni sud odlučio na Plenarnoj sjednici održanoj 17. septembra 2016. godine. Ustavni sud je zaključio da Narodna skupština Republike Srpske u svom zahtjevu za preispitivanje nije, u smislu člana 68. stav 1. Pravila Ustavnog suda, prezentirala nikakve nove činjenice koje bi mogle utjecati na drugačiju odluku Ustavnog suda u predmetnom slučaju. Zbog toga je Ustavni sud zaključio da ne postoje opravdani razlozi za usvajanje zahtjeva za preispitivanje Odluke Ustavnog suda broj U 3/13 od 26. novembra 2015. godine te je taj zahtjev odbijen.

Imajući u vidu sve naprijed navedeno, kao i na osnovu uvida u odluke Narodne skupštine Republike Srpske objavljene u Službenom glasniku Republike Srpske, Ustavni sud je zaključio da Narodna skupština Republike Srpske nije u ostavljenom roku usaglasila član 3.b) Zakona o praznicima Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 43/07) sa Ustavom Bosne i Hercegovine.

Ustavni sud podsjeća da je svojom Odlukom broj U 3/13 od 26. novembra 2015. godine odredio način i rok za izvršenje odluke. Prema članu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće. Također, prema članu 72. stav (1) Pravila Ustavnog suda, svaka fizička i pravna osoba dužna je poštovati konačne i obvezujuće odluke Ustavnog suda, a prema stavu (2) istog člana, svi organi vlasti su dužni u okviru svojih nadležnosti utvrđenih Ustavom i zakonom provoditi odluke Ustavnog suda.

Također, Ustavni sud podsjeća da, u skladu sa članom 61. st. 4–6, Pravila Ustavnog suda, odlukom kojom utvrđuje nesaglasnost odredbi zakona sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavni sud može donosiocu zakona odrediti rok za usaglašavanje koji ne može biti duži od šest mjeseci, te će, ako se u ostavljenom roku ne otkloni utvrđena nesaglasnost, svojom odlukom utvrditi da nesaglasne odredbe zakona prestaju važiti narednog dana od dana objavljivanja te odluke u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine.

S obzirom na to da Narodna skupština Republike Srpske nije izvršila konačnu i obvezujuću Odluku Ustavnog suda broj U 3/13 od 26. novembra 2015. godine u ostavljenom roku, Ustavni sud je na osnovu člana 57. stav (3), člana 61. st. (5) i (6) i člana 72. stav (6) Pravila Ustavnog suda odlučio kako je navedeno.

Sve odluke o apelacijama usvojene na sjednici bit će dostavljene podnosiocima apelacija u roku od mjesec dana i objavljene na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Na istoj sjednici Ustavni sud je razmotrio i usvojio Srednjoročni plan rada Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za period od 2017. do 2019. godine, Plan rada Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za 2017. godinu i Budžet Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za 2017. godinu.

KOMENTARI