instant fap
NaslovnicaLokalne temeSanski Most

Usvojen izvještaj o realizaciji budžeta

Usvojen izvještaj o realizaciji budžeta

Na danas održanoj osamnaestoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća, usvojen je izvještaj o realizaciji budžeta Općine Sanski Most za 2017. godinu. Radi se o dokumentu koji sadrži sve relevantne pokazatelje vezane za budžetsko poslovanje općine u prošloj godini. Kako je ovom prilikom istakla Ermina Hrnčić, načelnica općinske Službe za finansije, trezor i zajedničke poslove, u 2017. godini na prihodovnoj strani budžeta posebno se izdvajaju neporezni prihodi i prihodi ostvareni na osnovu pristiglih potpora sa viših nivoa, koji su u značajnom porastu u odnosu na raniji period.

S druge strane, porezni prihodi i primci nisu ostvareni u skladu sa zacrtanim planom, što se na kraju i očekivano odrazilo na konačno izvršenje budžeta. I pored toga, općina je vodila računa da na vrijeme izvrši sve budžetske obaveze prema budžetskim korisnicima. S tim u vezi, posebno su istaknuti pojedini budžetski kodovi, pomoću kojih su servisirane preuzete obaveze, od čega se izdvaja podrška poljoprivrednicima u ukupnom iznosu od 164. 000 KM, zatim pomoć fizičkim i pravnim licima u nadoknadi šteta iz majskih poplava iz 2014. godine, a za te potrebe je u prošloj godini isplaćeno oko 311. 000 maraka. Općina je u prošloj godini izdvojila 50. 000 maraka za isplatu studentskih stipendija, podržano je 18 projekata iz nevladinog sektora, podržane su brojne manifestacije od općinskog značaja, kao i obilježavanje značajnih datuma. Kroz razne vidove podrške izdvojeno je i 190. 000 maraka za sport, a općina je zajedno sa privrednicima sufinansirala zapošljavanje novih radnika u privrednom sektoru, pokretanje novih biznis ideja od strane mladih podutzetnika, a nije izostala ni podrška mjesnim zajednicama koji su skupa sa UNDP-om realizirali nekoliko projekata.

Od kapitalnih investicija posebno se izdvaja početak izgradnje kanalizacione mreže u Željezničkom naselju, te izgradnja vodovoda Kamengrad. Inače na kraju prošle godine budžet općine je ostvaren u iznosu od 9. 652. 458 maraka, a za rashode je izdvojeno 9. 356. 012 konvertibilnih maraka. S tim u vezi, višak ostvarenih prihoda u odnosu na  rashode u prošloj godini iznosio je 296. 536 KM. Kako je objasnila načelnica Službe, Ermina Hrnčić, radi se o namjenskim sredstvima koja će se utrošiti u ovoj godini, a riječ je o sedam infrastrukturnih projekata za koja su potpisani ugovori, i čija realizacija će uslijediti početkom građevinske sezone.

Također, jedan dio namjenskim sredstava prenešenih iz prošle godine odnosi se na projekt uređenja Dabarske pećine, i izgradnju doma u Vrhpolju. Općinski načelnik Faris Hasanbegović je istakao kako će se i u buduće voditi računa o uravnoteženosti budžeta, domaćinskom poslovanju i pravilnoj raspodjeli budžetskih sredstava, te je pozvao vijećnike da podrže sve naredne općinske projekte, te da zajedno rade za dobrobit svih građana. U nastavku sjednice usvojen je izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2017. godinu, zatim odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene jednog metra kvadratnog korisne stambene površine, koja je novom odlukom uvećana i od sada iznosi 700 KM.

U formi nacrta vijećnici su usvojili odluku o utvrđivanju radnog vremena u ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti, djelatnosti obrta i srodnih djelatnosti, trgovinskoj djelatnosti, zabavnih igara i igara na sreću na području općine Sanski Most, uz zaključak da javna rasprava traje u narednih 15 dana.

KOMENTARI