instant fap
NaslovnicaVijestiBiH

Uvodi se porez na sve dobitke ostvarene klađenjem

Uvodi se porez na sve dobitke ostvarene klađenjem

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH po hitnoj procreduri uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću.

Prednacrtom zakona koji je danas razmatran je, u određenoj mjeri, dopunjen, odnosno dorađen ranije upućeni tekst, te su izvršene sveobuhvatnije izmjene i dopune važećeg zakona.

Izmjenama i dopunama propisana je obaveza plaćanja poreza na sve dobitke ostvarene sudjelovanjem u klasičnim (lutrijskim) i kladioničkim igrama na sreću, bez obzira na visinu ostvarenog dobitka. Predviđeno je da će se prihod od obustavljenog i plaćenog poreza usmjeravati u proračune općina i gradova u kojima se nalaze uplatna mjesta (poslovnice) u kojima je dobitak ostvaren, sa izuzetkom poreza naplaćenog od dobitaka ostvarenih u internet i SMS igrama, koji je prihod proračuna Federacije BiH.

Porez na dobitke ostvarene sudjelovanjem u nagradnim igrama obračunava se u visini deset posto od osnovice, pri dodjeli svake pojedinačno osvojene nagrade čija tržišna vrijednost iznosi 100 KM i više, a obračun i uplatu poreza vrši priređivač nagradne igre.

Osnovicu za obračun poreza na dobitke čini tržišna vrijednost stvari, usluga ili prava, kod svake pojedinačno dodijeljene nagrade.

Uređeno je i pitanje obustave i plaćanja poreza na dobitke ostvarene u nagradnim igrama, pri čemu je predviđeno da desetorostruko smanjenje iznosa neoporezive osnovice. Iznos obustavljenog poreza na dobitke koje u ovim igrama ostvare rezidenti FBiH bit će uplaćivan u korist proračuna općina i gradova gdje je prebivalište dobitnika.

Izmijenjen je način obračuna i uplate mjesečne naknade za priređivanje RNG klađenja. Konkretno, ukinuto je paušalno plaćanje mjesečne naknade, a uplata mjesečne naknade direktno je vezana za mjesečni ostvareni promet, odnosno uplatu igrača, pri čemu je visina naknade ujednačena s propisanom naknadom za priređivanje ostalih klađenja (deset posto od uplate).

U cilju proširenja pravnog osnova za poduzimanje aktivnosti na sprečavanju štetnih posljedica izazvanih sveprisutnijom pojavom nelegalnog priređivanja igara na sreću putem domaćih i inozemnih internet stranica ili web-portala dostupnih građanima u Bosni i Hercegovini, proširene su odredbe o zabranjenim aktivnostima, pri čemu su date ovlasti Federalnom ministarstvu financija za poduzimanje konkretnih aktivnosti na suzbijanju ove pojave.

Ujedno, svim bankama i pravnim osobama koje su, sukladno Zakonu i drugim propisima ovlaštene za obavljanje platnog prometa, bit će upućen nalog za zabranu obavljanja svih novčanih transakcija s bankovnih računa fizičkih i pravnih osoba otvorenih u Federaciji BiH na račune domaćih i inozemnih pravnih osoba koje, bez odobrenja nadležnog federalnog ministarstva, priređuju internetske igre na sreću.

Za sva uplatna mjesta (poslovnice) kojima se izdaje odobrenje za priređivanje igara na sreću, propisano je povećanje obvezne udaljenosti od vjerskih objekata, osnovnih i srednjih škola, s dosadašnjih 100 na 200 metara. Također, nadležne općinske službe su ovlaštene da, sukladno propisima iz oblasti premjera i katastra, utvrđuju postojanje propisane udaljenosti.

Izmjenama i dopunama Zakona stvoren je pravni osnov za djelimično povećanje obujma sredstava koja se prikupljaju po osnovu naplaćenih naknada od igara na sreću i usmjeravaju za financiranje programa i projekata u oblasti rada i socijalne politike, obrazovanja, zdravstva, kulture i sporta, poduzetništva i obrta.

Dopunom dijela odredbe članka 108. važećeg Zakona stvaren je osnov za pripremu izmjena i dopuna provedbenog akta, kojim će, uz ostalo, za priređivače biti propisani način obračuna i izvještavanja Porezne uprave Federacije BiH o plaćenom porezu na dobitke.

Zbog toga što je izmjenama i dopunama Zakona uređeno oporezivanje dobitaka ostvarenih u igrama na sreću, propisan je prestanak važenja svih odredbi Zakona o porezu na dohodak kojima su ranije bila uređena ova pitanja.

KOMENTARI