instant fap
Naslovnicainmedia danasUncategorized

Vlada zatražila istragu o proceduri izbora policijskog komesara

Vlada zatražila istragu o proceduri izbora policijskog komesara

Naj sjednici Vlade USK-a, kao tačka dnevnog reda našla se i Informacija o proceduri izbora policijskog komesara MUP-a USK-a, čiji je predlagač bio nadležni ministar unutrašnjih poslova Anel Ramić.

Ramić je upoznao Vladu sa svim činjenicama i propustima koje je u proceduri izbora previdio Nezavisni policijski odbor nadležan za provedbu procedure odabira kandidata koje u završnoj proceduri potvrđuje Vlada. I to odabirom od najmanje dva kandidata.

Ministar Ramić je ukazao na činjenicu da ni jedan od kandidata ne ispunjava kriterije iz člana 38. tačka b. Zakona o unutrašnjim poslovima USK-a, koji predviđa da kandidat ne može biti izabran ako u toku eventualnog budućeg mandata ispuni uslove za penzionisanje.

Nadležno ministarstvo je uočilo i druge propuste u provođenju procedure zbog čega je Vlada donijela odluku da se kompletan materijal uputi nadležnom Tužilaštvu i državnim agencijama nadležnim za utvrđivanje zakonitosti konkursne procedure.

KOMENTARI