Voda nije za piće u Čaplju, Kijevu i Tomini

Voda nije za piće u Čaplju, Kijevu i Tomini

Iz Higijensko epidemiološke službe Doma zdravlja u Sanskom Mostu obavjestili su građane da voda s lokalnog vodovoda „Kešnica“, kojom se snabdjevaju korisnici na području Kijeva, Čaplja i Tomine nije za upotrebu i piće.

Preporučuju da se za piće i pripremu hrane koristi isključivo flaširana voda sve dok se ne uradi hemijska i mikrobiološka analiza vode s lokalnog vodovoda i dok nalazi ne budu zadovoljavali određene uslove prema pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

KOMENTARI