instant fap
NaslovnicaVijestiBiH

Vrhovni sud FBiH: Krediti u “švicarcima” bili legalni

Vrhovni sud FBiH: Krediti u “švicarcima” bili legalni

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Mostaru, donio je odluku o rješavanju spornih pravnih pitanja u vezi sa velikim brojem slučajeva tužbi za kredite u švicarskim francima koji se vode pred mostarskim sudom. Odluka je objavljena na internet stranici Vrhovnog suda FBiH.

Prema stajalištu Vrhovnog suda FBiH ugovori o kreditu zaključeni između fizičkih lica i banaka u švicarskim francima, čija je isplata izvršena u KM, u kojoj valuti se vrši otplata anuiteta i plaćanje kamata, predstavljaju ugovore sa valutnom klauzulom, a ne devizne kredite.

Zakonom o deviznom poslovanju u FBiH predviđena je mogućnost zaključenja ovakvih ugovora između domaćih fizičkih lica i banaka, pa se ne radi o ništavom pravnom poslu u smislu člana 103. i 105. Zakona o obligacionim odnosima.

Također Vrhovni sud FBiH u svojoj odluci ističe da su odredbe ugovora o kreditu koje se odnose na promjenljivu kamatnu stopu, koja sadrži tačno određenje fiksnog i varijabilnog djela kamatne stope, dovoljno odredive sa aspekta predmeta obaveze, pa ne predstavljaju ništavu odredbu u smislu člana 47. Zakona o obligacionim odnosima.

Svojom odlukom Vrhovni sud FBiH razriješio je višegodišnji spor između banaka i klijenata koji su podigli kredite vezane za CHF. Evidentno je kako je Vrhovni sud FBiH odbacio tvrdnje da su ovakvi krediti bili nedopušteni, te da su takvi ugovori samim tim ništavi.

S obzirom da je Zakonom o parničnom postupku FBiH precizno propisano da kada Vrhovni sud FBiH riješi sporno pravno pitanje, stranke u postupku u kome se postavlja isto sporno pravnopitanje nemaju pravo tražiti njegovo rješavanje u parnici koja je u toku, čini se kako je na ovaj način stavljena tačka na sve sudske sporove u vezi sa kreditima u švicarskim francima u dijelu koji se odnosi na zakonitost valutne klauzule te ugovaranje promjenljive kamatne stope.

KOMENTARI