instant fap
Naslovnicainmedia danas

Za sansku bolnicu 3,5 miliona KM

Za sansku bolnicu 3,5 miliona KM

Vlada F BiH je na prijedlog zastupnika Asima Kambera, Hamdije Abdića i Huseina Rošića, te i direktora bolnice u Sanskom Mostu Mustafe Avdagića donijela odluku o dodjeli 3,5 miliona KM. Sredstva će se realizirati u ovoj budžetskoj godini.

Potreba donošenja ovog zakonskog rješenja je postizanje stanja likvidnosti i solventnosti javnih zdravstvenih ustanova, otklanjanje uzroka koji su doveli do višegodišnjih gubitaka u poslovanju, jačanje odgovornosti u njihovom upravljanju i povećanje efikasnosti u pružanju zdravstvenih usluga građanima, posebno u uslovima pandemije COVID-19.

U srijedu 06.04. 2022. god. je održana 25.vanredna sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH na kojoj je između ostalog raspravljano i o setu boračkih zakona ( koji su usvojeni uz samo jedan suzdržan glas):

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica (272 miliona KM u Budžetu FBiH za 2022. god.),

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica (50 miliona KM u Budžetu FBiH za 2022. god.),

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica(17 miliona KM u Budžetu FBiH za 2022. godinu) i

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prijevremenom povoljnom penzionisanju boraca odbrambeno – oslobodilačkog rata (ispravljena višegodišnja diskriminacija vojnih penzionera prilikom redovnog usklađivanja penzija koje se vrši svake godine 15. 04.).🟩

Kod Zakona iz domena boračko – invalidske zaštite će biti izvršavano i usklađivanje prema “Švicarskoj formuli”, te će sve naknade biti uvećavane svake godine

Na nastavku redovne sjednice, održane 06.04. 2022. usvojen je i Prijedlog Zakona o financijskoj konsolidaciji i restrukturiranju Javnih zdravstvenih ustanova u FBiH, gdje je predviđeno ( između ostalih):

Kantonalna bolnica ” dr. Irfan Ljubijankić” Bihać – 18 miliona KM i

Opća bolnica S. Most – 3,5 miliona KM.

KOMENTARI