instant fap
NaslovnicaSanski Most

Zajednička edukacija u poljoprivrednoj školi

Zajednička edukacija u poljoprivrednoj školi

Delegacija Veterinarskog fakulteta iz Sarajeva boravila je danas u posjeti Srednjoj poljoprivrednoj školi „Sanus futurum“ kojom prilikom je dogovorena saradnja ove dvije obrazovne ustanove.

Istaknuto je kako je ova saradnja uspostavljena i funkcionisala u nekoliko poslijeratnih godina. Ona će se u budućnosti ogledati u ferijalnim boravcima studenata Veterinarskog fakulteta Sarajevo u SPŠ „Sanus futurum“ i njihovim nastavnim aktivnostima koje će se odvijati na farmi i drugim sadržajima koje posjeduje sanska obrazovna ustanova. Prema riječima prodekana ovog fakulteta, prof.dr. Hajrudina Beširevića, tokom mjeseca jula bilo bi organizovano nekoliko ferijalnih edukativnih boravaka sarajevskih studenata u Sanskom Mostu.

U delegaciji visokoškolske ustanove iz Sarajeva bio je i magistar veterinarskih nauka, Edin Hamulić, koji već ima pozitivna iskustva saradnje sa Srednjoj poljoprivrednom školom „Sanus futurum“ iz ranijih godina. „Smatram da ova škola pruža idealne uslove za boravak i edukaciju u oblasti poljoprivredne proizvodnje, pa će nam ova vrsta saradnje veoma koristiti. Prema riječima direktora SPŠ „Sanus futurum“, Sakiba Seferovića, ova vrsta saradnje s Veterinarskim fakultetom imaće za njih veliki značaj.

On je istakao kako je škola kojoj je na čelu otvorena za sve vrste slične saradnje s drugim obrazovnim ustanovama i institucijama. Prva grupa studenata iz Sarajeva trebala bi da stigne tokom mjeseca jula, i tokom tog mjeseca predviđen je dolazak još nekoliko grupa. Za ove studente bi tokom tog mjeseca bila organizovana ljetna škola i praktična nastava na ekonomskim dobrima koji se nalaze u sastavu SPŠ „Sanus futurum“.