instant fap
NaslovnicaSanski Most

20 godišnjica Prvog krajiškog bataljona Armije RBiH

20 godišnjica Prvog krajiškog bataljona Armije RBiH

Na današnji dan 1992. godine, prije tačno dvadeset godina formiran je Prvi krajiški bataljon Armije RBiH. Bio je sastavljen od Prijedorčana, Kozarčana, Ključana, Sanjana i drugih Krajišnika, a oformljen je u Zagrebu. U ratu je Prvi krajiški bataljon prerastao u Prvu krajišku brigadu, a onda je, naredbom Štaba Vrhovne komande ARBiH, od ljudstva Prve krajiške i  Sedme brigade oformljena slavna 17. Krajiška brdska brigada.

Historija bilježi da su u rano jutro 6. jula 1992. godine, s Osmanom Omanovićem Hegom na čelu, Krajišnici Prvog krajiškog bataljona stigli u Travnik. Vezirski grad je već tada bio spašen i odbranjen. Ni deset dana nije prošlo, počelo je ratno kaljenje – Krajišnici su “zauzeli busije” na Ganićima, a deseti dan na Šešićkoj planini 16. jula Prvi krajiški bataljon u toj akciji  oplakivao je svoje prve šehide: Velida Babaču, Esada Balagića, Ibrahima Domazeta i Aziza Krupića.  Iz dana u dan na travničkom, jajačkom, visočkom, prozorskom, sarajevskom frontu, gdjegod i štagod, lila se krv krajiška. „Naredba o formiranju 17. krajiške data je 19. novembra, a brigada je prvi put postrojena u Travniku 25. novembra 1992. godine. U martu 1993. godine 17. krajiška imala je četiri bataljona i već tada bila najustrojenija i najvojničkija jedinica cijele Armije RBiH.

Dolaskom rahmetli generala Mehmeda Alagića u Travnik i stvaranjem legendarnog Sedmog korpusa ARBiH potvrđena je strateška koncepcija o 17. krajiškoj brigadi kao udarnoj pesnici vojničkog povratka u Bosansku krajinu. Današnjeg dana svi bivši borci Prvog krajiškog bataljona prisjećaju se s ponosom. Ovi hrabri ljudi su se odrekli blagodeti života u Hrvatskoj i zapadnim zemljama i stavili se u odbranu svoje domovine. Svim bivšim pripadnicima boračke organizacije koje djeluju na području općine Sanski Most čestitale su ovaj dan, a ovim čestitkama se pridružuje i kolektiv Radio „Sane“.