20 godišnjica Prvog krajiškog bataljona Armije RBiH

  • 30 Maja, 2012
  • 0

Na današnji dan 1992. godine, prije tačno dvadeset godina formiran je Prvi krajiški bataljon Armije RBiH. Bio je sastavljen od Prijedorčana, Kozarčana, Ključana, Sanjana i drugih Krajišnika, a oformljen je u Zagrebu. U ratu je Prvi krajiški bataljon prerastao u Prvu krajišku brigadu, a onda je, naredbom Štaba Vrhovne komande ARBiH, od ljudstva Prve krajiške i  Sedme brigade oformljena slavna 17. Krajiška brdska brigada.

Historija bilježi da su u rano jutro 6. jula 1992. godine, s Osmanom Omanovićem Hegom na čelu, Krajišnici Prvog krajiškog bataljona stigli u Travnik. Vezirski grad je već tada bio spašen i odbranjen. Ni deset dana nije prošlo, počelo je ratno kaljenje – Krajišnici su “zauzeli busije” na Ganićima, a deseti dan na Šešićkoj planini 16. jula Prvi krajiški bataljon u toj akciji  oplakivao je svoje prve šehide: Velida Babaču, Esada Balagića, Ibrahima Domazeta i Aziza Krupića.  Iz dana u dan na travničkom, jajačkom, visočkom, prozorskom, sarajevskom frontu, gdjegod i štagod, lila se krv krajiška. „Naredba o formiranju 17. krajiške data je 19. novembra, a brigada je prvi put postrojena u Travniku 25. novembra 1992. godine. U martu 1993. godine 17. krajiška imala je četiri bataljona i već tada bila najustrojenija i najvojničkija jedinica cijele Armije RBiH.

Dolaskom rahmetli generala Mehmeda Alagića u Travnik i stvaranjem legendarnog Sedmog korpusa ARBiH potvrđena je strateška koncepcija o 17. krajiškoj brigadi kao udarnoj pesnici vojničkog povratka u Bosansku krajinu. Današnjeg dana svi bivši borci Prvog krajiškog bataljona prisjećaju se s ponosom. Ovi hrabri ljudi su se odrekli blagodeti života u Hrvatskoj i zapadnim zemljama i stavili se u odbranu svoje domovine. Svim bivšim pripadnicima boračke organizacije koje djeluju na području općine Sanski Most čestitale su ovaj dan, a ovim čestitkama se pridružuje i kolektiv Radio „Sane“.