instant fap

Alarmantan broj ovisnika/ Problem narkomanije u Sanskom Mostu

Alarmantan broj ovisnika/ Problem narkomanije u Sanskom Mostu

U našoj zemlji se posljednjih 10 godina značajno povećao broj uživaoca u psihoaktivnim supstancama.

Vezano Detalji akcije “Piramida”: Droga dolazila iz Sarajeva i Sanskog Mosta, prodavana u Banjoj Luci

Ono što posebno zabrinjava je što se dobna granica prve konzumacije droge spustila na 13 godina. Kao i u drugim sredinama u Bosni i Hercegovini, problem narkomanije prisutan je i na području općine Sanski Most.

Na području općine Sanski Most, kako ističu iz policije, prisutne su i lake i teške droge.

Među teškim drogama izdvajaju se heroin i kokain, dok je uvjerljivo najrašireniji narkotik indijska konoplja. Pripadnici policije prema osobama koje vrše proizvodnju ili trguju s narkotičkim sredstvima primjenjuju zakonom predviđene sankcione mjere.

Lica koja budu sankcionisana u najvećem broju slučajeva nastavljaju da se bave ovim nezakonitim radnjama.

Mlada osoba koja uđe u svijet narkotika veoma teško se iz njega izvuče. To je sredina koja u potpunosti okupira ličnost dok sve ne postane podređeno konzumaciji droge. Svi znamo kako droga djeluje na organizam, oboljenja koja izazivaju narkotici ili koja nastaju kao posljedice uzimanja narkotika (djeljenje igle i sl.) su teška, često i smrtonosna, i fizičke posljedice su vidljive na osobi koja konzumira drogu. Ipak, treba spomenuti i onaj, recimo skriveni, dio posljedica, a to su posljedice koje konzumacija narkotika ima na društveni život.

Vrlo je važno napomenuti da ne postoje predispozicije da će neko postati ovisnik. Postoji veliki broj faktora koji utiču i nerijetko se javljaju u komorbiditetu, a tri su ključna i to način na koji je doživljeno psihoaktivno djelovanje droge (ugodno ili neugodno iskustvo); vezanost za vršnjake i iskustva u društvu vršnjaka; te vezanost za porodicui iskustva u porodici.

Nema bolničkih kapaciteta za ovisnike

Inače, na području cijele BiH, pored sve većeg broja ovisnika među mladima postoji i problem kvaliteta usluga liječenja i tretmana.

Naime u svim bh. gradovima, izuzevši Sarajevo liječenje ovisnika se najvećim dijelom provodi na psihijatrijskim klinikama, ali ni tu smještajni kapacitet nije proporcionalan raširenosti ove populacije.

Mlade osobe koje eksperimentišu sa narkoticima često suočavaju sa lošim uspjehom u školi, gubitkom društva, upadanjem isključivo u grupe koje su isto konzumenti narkotika, a zatim nerijetko i u kriminalni milje, a sve to ima trajni odjek u budućem životu osobe.

KOMENTARI