Asim Kamber: hozancvaka@yahoo.com

Asim Kamber: hozancvaka@yahoo.com

Veoma ozbiljno shvatam pisma i dokumentaciju koju mi šaljete poštovani čitaoci… Sadržaji ovih vaših, što anonimnih i što otvorenih prepiski, zapravo svjedoče slabosti sistema i organa države. Vaša nemoć da s puno moćnijim državnim aparatom i onima koji ga zloupotrebljavaju izađete na kraj, vas očito opredjeljuje da mi se javljate… U sve većem broju…

Kompromitirani pojedinci u pravosuđu su veoma česta tema vaših dopisa… Da budem ovdje iskren, ništa bolji nisu ni pojedini političari… Pretpostavljam da je strah od odmazde i revanšizma razlog da se neki ne potpisuju. Zbog čega vas još jednom molim da ovjerite vaše navode jer to dodatno motivira moj angažman da im se do kraja posvetim. A ničiji identitet nikada otkriti neću…

Nije se baš uvijek zahvalno „boriti s rogatima“, ali će zasigurno otvorenost svih nas prevenirati sve društvene manjkavosti… Upravo sam za probleme u MUP-u USK-a i posebno oko izbora komesara saznao iz pisma koje mi je iz Bihaća stiglo 07.02.2018. godine…

Pročitajte  više na http://asimkamber.com/hozancvakayahoo-com/

KOMENTARI