instant fap
NaslovnicaBiH

Asocijacije žena SDA o afirmaciji ravnopravnosti

Asocijacije žena SDA o afirmaciji ravnopravnosti

Glavni odbor Asocijacije žena SDA BiH je 14.10.2017. godine u Sarajevu održao sjednicu Glavnog odbora i radno – kosultativni skup na kojem se govorilo o izmjenama i dopunama Izbornog zakona, pitanjima Asocijacije žena u okviru Statuta Stranke, te o ženama kao javnim ličnostima i njihovoj prezentaciji u medijima. Svoje aktivno učešće u pripremnom dijelu sastanka kao i na održanom Glavnom odboru i radno – konsultativnom sastanku imale su članice Asocijacije žena iz Unsko – sanskog kantona.

U skladu sa Programskom deklaracijom usvojenom na 6. Kongresu SDA BiH, sa ciljem realizacije četverogodišnjeg programa rada Asocijacije žena SDA, razvoja i afirmacije rodne ravnopravnosti unutar stranke i dostizanja potpune ravnopravnosti kao osnovnog ljudskog prava žene iz SDA:

  1. Traže da Predsjedništvo SDA pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi prijedlog izmjena Izbornog zakona BiH kojim će se osigurati obavezna kvota prolaznosti kandidatkinja za sve nivoe zakonodavnih tijela.
  2. Zahtijevaju da Kadrovska komisija i Predsjedništvo Stranke prilikom izbora i imenovanja u izvršne organe osiguraju rodnu ravnopravnost u skladu sa odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova.
  3. Shodno zaključku sa 6.kongresa SDA u vezi sa izmjenama i dopunama Statuta SDA, traže da se u Statut ugrade odredbe o obaveznoj zastupljenosti spolova u svim organima Stranke u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH, i odredbe kojima se u procesu predlaganja kandidatkinja Asocijacije žena osigurava status ovlaštenog predlagača.
  4. Traže da se tekst Statuta i ostalih stranačkih dokumenata uredi u skladu sa uvažavanjem rodno senzibilnog jezika.
  5. Asocijacija žena SDA će posebnu pažnju posvetiti većem i značajnijem angažovanju članica Stranke u sredstvima javnog komuniciranja povodom razmatranja svih društveno značajnih pitanja. Očekujemo punu podršku organa Stranke za ovaj angažman, posebno u vidu potrebne edukacije i pripremama za medijske nastupe.
  6. Očekuju od predstavnika medija da prilikom razgovora sa ženama izbjegavaju stereotipe i razvijaju kulturu dijaloga i primjerene komunikacije.
  7. Osuđuju svaki neprincipijelan, napadački i degradirajući odnos medija prema ženama koje obavljaju javne funkcije pri čemu se na nedopustiv način koriste podaci o porodičnom stanju i drugi lični podaci.

Pored predsjednika Glavnog odbora SDA Halida Genjca, predsjednice Asocijacije žena Senije Bubić i gošće Dženite Zirdum koji su govorili o pomenutim temama, prisutnima su se obratili i potpredsjednica Federacije BiH Melika Mahmutbegović i predsjednik SDA Bakir Izetbegović. Učešće na ovom skupu su uzele i članice Asocijacije žena iz Sanskog Mosta.

KOMENTARI