instant fap

Bosanska, krajiška, Venecija

Bosanska, krajiška, Venecija

Bosanska, krajiška, Venecija ? I njen Canal Grande u kojoj dominira Sana ? pored osam rječica; Sanica, Dabar, Zdena, Bliha, Majdanska Rijeka, Japar, Sasinka i Kozica, te nekoliko kraćih ponornica…

foto Zaim Pivalić

KOMENTARI