instant fap

Budućnost novih radnih mjesta u Sanskom Mostu

Budućnost novih radnih mjesta u Sanskom Mostu

Investicija u proizvodnju hrane je, duguročno, jedna od najsigurnijih investicija danas. Ljudi sve više paze šta jedu i piju, a potražnja za kvalitetnom i zdravom hranom naših građana iz dana u dan raste. Sanski Most je općina koja ima odlične uslove za bavljenje proizvodnjom zdrave hrane. Ogromno, neiskorišteno zemljište još uvijek čeka na bolju organizaciju poljoprivredne proizvodnje, strateško planiranje lokalne vlasti i bolji ambijent za investitore koji su spremni da ulažu u proizvodnju zdrave hrane.

Revitalizacijom ZZ Poljoprom do novih radnih mjesta!

Ova zadruga je još uvijek u stečaju, već 10 godina. Dobrim dijelom devastirana, imovina rasprodana, a zemlja, uglavnom, neobrađena ili dijelom obrađena od pojedinih farmera bez ikakve organizacije i ugovora. Revitalizacijom ZZ POLJOPROM naša općina otvorila bi nove mogućnosti i nova radna mjesta. Tu revitalizaciju moraju raditi zainteresirane sanske zadruge, jer to je jedini zakonit put, uz podršku Općine kroz poticaje za svako novo radno mjesto. Da, općina više ne otvara fabrike, zadruge i firme, međutim, učestvuje u kreiranju poslovnog ambijenta kroz podršku u zapošljavanju i snosi političku odgovornost za loš poslovni ambijent.

Proizvodnja i prerada!

Proizvodnja same sirovine (voće, povrće, žitarice i sl,) je samo prva faza, u drugoj fazi ili paralelno sa proizvodnjom mora ići i prerada, odnosno proizvodnja finalnih proizvoda. Kada sam za APIMED kupovao mašine za proizvodnju prirodnih sokova u Sloveniji slučajno sam kazao dobavljaču opreme i mašina: ”Nećemo mi biti konkurencija Fructalu”, misleći da te mašine imaju neki srednji kapacitet koji je beznačajan u odnosu na Fructal, slovenac, vlasnik firme koji nam je prodao mašine rekao mi je jednu veoma zanimljivu rečenicu koju često i danas ponavljam gdje stignem jer je ohrabrujuća za našu proizvodnju: ”Nećeš ti sam, ali hoće vas 10 na različitim lokacijama u BiH”. Da, upravo tako, što više malih ili srednjih proizvođača širom BiH će smanjiti uvoz hrane. To je područje gdje smo sigurno jači kvalitetom, a dugoročno i kvantitetom. Zato Sanski Most mora biti primjer drugima u organizaciji proizvodnje hrane i prerade jer ima sve preduslove: zemlju, poljoprivrednu školu, kvalitetne zadruge i individualne proizvođače. Naravno, strateško opredjeljenje sanske općine mora biti daleko ozbiljnija i odlučnija podrška poslovnim idejama sanskih zadruga i poljoprivrednih proizvođača kako bi se željeni cilj postigao.

Kako posiješ tako ćeš i požnjeti?

Budućnost novih radnih mjesta u Sanskom Mostu dobrim dijelom zavisi od nas samih, sviju nas ponaosob, a posebno onih koji su preuzeli emanet na izborima da u ime naroda rješavaju socio-ekonomske probleme svojih građana. Narodni novac, odnosno budžet, predstavlja ogromnu moralnu i etičku odgovornost vlasti. Narod ima pravo da postavlja pitanja gdje ide novac od poreza. Budžet se mora pripremati i implementirati u skladu sa ovim temeljnim pravilom. Samo zajedničkim, transparetnim djelovanjem možemo svojim građanima obezbijediti više radnih mjesta.

Piše: Nijaz Kadirić

(Saff.ba)

 

KOMENTARI