instant fap
NaslovnicaLokalne temeSanski Most

Da Sana i dalje teče prema nama!

Da Sana i dalje teče prema nama!

Drugari i ljubitelji rijeke Sane,

Uprkos nedaćama Koalicija za Sanu je uspjela da obilježi Dan rijeke Sane (5.jun) uz skromnu Aqua Sana štafetu i ne prekine niz koji traje već 23 godine.

Deklaracija Dani rijeke Sane koja je potpisana prije 23 godine kaže:

“Manifestacija Dan na Sani od izvora do ušća, organizovana je u cilju okupljanja svih ljubitelja prirode, predstavnika udruženja, organizacija, škola, javnih i upravnih struktura, kao i svih građana opština ovog regiona, da bi svaki pojedinac i institucija u granicama svojih mogućnosti mogao doprinjeti očuvanju i zaštiti rijeke Sane sa pritokama i čovjekove okoline u cijelini.”

Zato možemo da kažemo da je važno da smo i ove godine u samostalnoj režiji kao pravi ljubitelji rijeke Sane nastavili obilježavati ovaj dan Dan rijeke Sane kako bi smo skrenuli pažnju na značaj očuvanja ove rijeke i iz tog razloga cilj nam je da još jednom pozovemo sve nadležne institucije, inspektorate i predstavnike kako lokalnih tako i entitetskih vlasti, da urade sve moguće kako bi se zagađenje rijeke Sane i njena degradacija zaustavila. Prvo od strane rada rudnika Medna usljed kojeg se zagađuje Sana preko vodotokova Grabovac i Medljanka. Sve ovo utiče enormno na pogoršanje kvaliteta ove rijeke, na riblji fond, ali i na stanovništvo u slivu Sane koji ovu vodu koristi na različite načine.

Danas Spomenik prorode Vrela Sane predstavljaju primjer kako jedno zaštićeno područje može da izgleda, a godinama se povećava i broj posjetitelja koji ne samo da mogu da provedu kvalitetno vrijeme u ovom okruženju, nego i da uvijek nauče nešto korisno. S toga se nadamo da će i druga lokacija, kanjon Prizrenac (Prizren-grad) uskoro biti proglašen zaštićenim jer su podaci istraživanja ukazali da on to zaiste jeste.

Za čistu Sanu!

KOMENTARI