instant fap
NaslovnicaVijestiBiH

Došao kraj točenju lož ulja na benzinskim pumpama

Došao kraj točenju lož ulja na benzinskim pumpama

Pravilnik o uslovima za obavljanje trgovine lož-uljem u RS stupio je juče na snagu i njim je izričito zabranjeno točenje ovog derivata sa pištolja na benzinskim stanicama, već iz posebno odvojenih prostorija na pumpama i dostavom cisternom na kućnu adresu kupca, pišu Nezavisne novine.

Time je strože zakonski, ali i fizički, onemogućeno točenje lož-ulja u automobile i radne mašine na pumpama, što je na godišnjem nivou budžet RS koštalo oko 40 miliona maraka, jer su se pojedini pumpaši ranije oglušivali na zabrane i točili lož-ulje u automobile i mašine.

Pored toga, u borbu protiv onih koji krše ove propise sada se još aktivnije uključio i Inspektorat RS, odakle su poručili da će u narednom periodu krenuti intenzivne kontrole primjene ovog pravilnika, te zaprijetili visokim kaznama za sve one koji se o to ogluše.

U Ministarstvu trgovine i turizma RS rekli su da je Pravilnikom o uslovima za obavljanje trgovine na malo uljem za loženje ekstra lakog i lakog specijalnog propisano da se trgovina obavlja iz rezervoara, isključivo dostavljanjem auto-cisternama na adresu kupca, a nikako točenjem na benzinskim pumpama.

Pojasnili su da pravilnik definiše i da se trgovina na malo lož-uljem obavlja na benzinskim pumpnim stanicama iz posebno utvrđenih poslovnih prostorija, kao i rezervoara izdvojenog od mjesta predviđenog za snabdijevanje pogonskim motornim gorivom.

“Pod posebno utvrđenim i izdvojenim poslovnim prostorijama – rezervoarima podrazumijevaju se rezervoari za ulje za loženje koji nisu fizički povezani sistemom cjevovoda sa aparatima – uređajima koji se na benzinskim pumpnim stanicama koriste za istakanje goriva u rezervoare vozila i radnih mašina na motorni pogon”, ističu iz Ministarstva.

Dodaju da postojeći rezervoari na pumpama koji se koriste za skladištenje i promet ulja za loženje moraju biti na ulazu, spoju, u rezervoar trajno odvojeni od cjevovoda koji vodi do aparata – uređaja, pištolja za istakanje goriva u rezervoare.

Pored uslova u vezi sa poslovnim prostorom, pravilnikom su definisani i minimalni tehnički uslovi u pogledu opreme, uređaja i potrebne stručne spreme za obavljanje trgovinske djelatnosti. Iz Ministarstva kažu da se razlog donošenja pravilnika odnosi na problem prekomjernog trošenja ulja za loženje, koji je naročito bio primjetan u ljetnom periodu, kada bi promet i potrošnja ulja za loženje, zbog prirode njegove namjene, trebalo da opadaju.

“Iz toga je proizlazilo da se ulje za loženje koristi suprotno njegovoj namjeni”, rekli su iz ovog ministarstva.

Prema podacima na benzinskim pumpama u RS godišnje u prosjeku proda oko 160 miliona litara lož-ulja, od čega većina završi u rezervoarima motornih vozila i raznih mašina. U cijenu lož-ulja, čije je točenje u vozila zakonom zabranjeno, nije ukalkulisana akciza za autoputeve od 0,15 KM i za puteve 0,10 KM, a imajući u vidu da većina prodatog lož-ulja na pumpama završi u rezervoarima vozila lako se dolazi do računice da država, odnosno dva javna preduzeća, “Autoputevi RS” i “Putevi RS”, gube blizu 40 miliona maraka godišnje.

Milovan Bajić, direktor “Krajinapetrola” Banjaluka, rekao je da pozdravlja donošenje pravilnika, te smatra da je to trebalo uraditi ranije.

“Pravilnik bi trebalo da se poštuje, a da li će tako i biti, ne znam. Oni koji izbjegavaju poštovanje zakona i pravilnika uvijek nađu način”, rekao je on. U svakom slučaju, Bajić smatra da lož-ulje nema šta da traži na pumpama, jer je ono predviđeno za industriju ili za zagrijavanje prostorija. “Vrijeme onih naftarica i sipanja po 10-20 litara je odavno prošlo i mislim da je budžet izgubio ogromna sredstva, a prije svega JP ‘Putevi RS'”, rekao je direktor “Krajinapetrola”. On je mišljenja da bi trebalo izjednačiti namete na lož-ulje i ostale derivate, ali da onaj ko dokaže da je to lož-ulje potrošio u industriji ili za grijanje bude oslobođen tog nameta ili da ima neku refundaciju.

Borka Surtov, glavni republički tržišni inspektor, rekla je da su proteklih dana vršili preventivni obilazak benzinskih pumpnih stanica u cilju snimanja stanja na terenu i kako bi još jednom skrenuli pažnju privrednim subjektima da usklade svoje poslovanje sa odredbama pravilnika. Dodala je da su inspektori juče počeli sa kontrolom primjene ovog pravilnika, a u narednim danima će biti intenzivnije inspekcijske kontrole. “Još jednom pozivamo privredne subjekte da, ukoliko još nisu, preduzmu sve potrebne mjere na usklađivanju rada sa propisima, jer su predviđene kazne visoke i iznose od 3.000 KM do 15.000 KM za pravno lice, a od 1.000 KM do 5.000 KM za odgovorno lice u pravnom licu”, naglasila je Surtov.

KOMENTARI