instant fap

Ekonomska kriza u Španiji uzrokovala bankrot više od 8.000 firmi

Ekonomska kriza u Španiji uzrokovala bankrot više od 8.000 firmi

U Španiji, koja se bori sa ekonomskom krizom, broj firmi koje su bankrotirale porastao je za posto posto u 2012. godini u odnosu na godinu prije.

Prema izvještaju Španske državne agencije za statistiku (INE), u 2012. godini 8.726 firmi je proglasilo bankrot, što je u odnosu na 2011. godinu više za 6,13 posto.

Posebno kritičan period je zadnji kvartal 2012. godine, kada je 2.584 firmi proglasilo bankrot. To je u odnosu na četvrti kvartal u 2011. godini više bankrotiranih firmi za 57 posto.

Ova statistika je najlošija u zadnjih pet godina u Španiji. Također, 70 posto firmi koje su bankrotirale u 2012. godini su firme manje i srednje veličine sa prihodima manjim od dva miliona eura godišnje.

KOMENTARI