Godišnjica formiranja prve brigade Armije RBiH: “Niti jedan dobrovoljac nije imao straha ni dileme”

Godišnjica formiranja prve brigade Armije RBiH: “Niti jedan dobrovoljac nije imao straha ni dileme”

Kroz Brigadu je prošlo preko 6.000 boraca, a pored 240 poginulih, ova jedinica imala je oko 1.700 ranjenih tokom agresije na BiH.

Na današnji dan prije 27 godina formirana je prva brigada Armije RBiH. Na strelištu u tuzlanskom naslju Paša Bunar okupilo se više od 2.000 dobrovoljaca, koji su okupili dan nakon presudne bitke na Brčanskoj Malti da zaustave agresora. Već 15. maja navečer počelo je granatiranje Tuzle s položaja na Majevici.

– Prve granate na Tuzlu pale su s Gojinog brda i imali smo prvu žrtvu. Ispalile su ih iste one snage koje su predvođene Miletom Dubajićem izašle iz kasarne toga dana. Stoga je bio sasvim opravdan razlog da se formira jedna legalna vojna jedinica za odbranu grada i sjeveroistočne Bosne – prisjeća se Ekrem Šehović, prvi komandant Prve tuzlanske brigade.

On ističe da je odbrana ovog područja imala veliki značaj za cijelu zemlju.

– Da je agresor prešao preko Tuzle, mislim da bi veoma lako došli do Sarajeva. Zato je ova naša brigada veoma značajna. Mi nismo imali aktivnih oficira iz bivše JNA, većina njih je pobjegla na drugu stranu, a ovdje su došli rezervni oficiri – priča Šehović, koji je kao rezervni oficir imao čin majora JNA.

Šehović je imao zaduženje Okružnog štaba Teritorijalne odbrane Tuzla kao prvi komadant, a njegovi prvi saradnici bili su Jusuf Šečerbegović, Safet Husanović, Mirsad Fidahić, Slavko Peričević, Hajrudin Kunosić, Ivica Topalović… Oni su 16. maja napravili evidenciju boraca, formirali brigadu, podijelili naoružanje i municiju.

– Primijetio sam da niti jedan dobrovoljac nema straha ni dileme, da li da ostane u brigadi ili se vrati kući. Poslije podjele naoružanja otišli smo na Križane da zauzmemo položaje. Patriotizam se tada dokazao u najvećoj mjeri i nisu ga mogli pobijediti sve naoružanje i kadrovi koji su bili s druge strane – zaključuje Šehović.

Sastav brigade u vrijeme osnivanja održavao je strukturu stanovništva, a činili su je 70 posto Bošnjaka, 18 posto Hrvata te 10 posto Srba i ostalih.

– Tokom rata Prva tuzlanska je imala 240 poginulih boraca, od toga je 170 poginulo na području Tuzle, a ostatak na drugim ratištima. Ova brigada je branila teritorije na području cijele BiH, pa čak je jedna jedinica djelovana na području zone Petog korupusa – kaže Jusuf Šećerbegović, drugi komandant Prve tuzlanske.

Kroz Brigadu je prošlo preko 6.000 boraca, a pored 240 poginulih, ova jedinica imala je oko 1.700 ranjenih tokom agresije na BiH.

– Formiranjem Prve tuzlanske stekli su se uvjeti da se može organizovano pružiti otpor agresoru, koji je nastojao da zauzme cijelu BiH. Ova brigada je bila podstrek za formiranje ostalih jedinica u Tuzli, ali i širom BiH. Ona je praktično embrion Armije RBiH – kaže Hazim Šadić, bivši komandant Drugog korpusa armije RBiH.

Na spomen-obilježje Prvoj tuzlanskoj brigadi danas su njeni bivši pripadnici, komandanti i građani položili cvijeće i odali počast onima koji su dali živote za našu slobodu.

KOMENTARI