instant fap
NaslovnicaVijestiBiH

Gotovo četvrtina građana FBiH nikada nije koristila internet, mnoge firme nemaju web stranicu

Gotovo četvrtina građana FBiH nikada nije koristila internet, mnoge firme nemaju web stranicu

Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i preduzećima BiH tema je koju su ove sedmice aktualizirali Agencija za statistiku BiH i Federalni zavod za statistiku kroz predstavljanje kvartalnih izvještaja.

Generalno, podaci govore kako građani BiH prate svjetske trendove u smislu što manjeg korištenja fiksnih telefona, povećanog broja korištenja mobilnih telefona i interneta.

Ipak, gotovo četvrtina anketiranih građana u Federaciji BiH nikada nije koristilo internet ili računar. Također, jedna od deset kompanija u BiH koje se bave informisanjem i komunikacijama nema prijavljenu web stranicu.

Detaljan izvještaj za BiH možete pronaći ovdje i ovdje, a za FBiH ovdje i ovdje.

Podaci za građane BiH

Ukupan broj aktivnih fiksnih telefonskih linija dominantnih operatera u prvom kvartalu 2020. godine iznosio je 575.423, što predstavlja pad od 4,2% u odnosu na prvi kvartal 2019. godine. Ukupan odlazni saobraćaj fiksne telefonske mreže u prvom kvartalu 2020. godine iznosio je 399.237.791 minuta, što pokazuje pad od 3,2%.

Broj korisnika mobilne mreže u prvom kvartalu 2020. godine iznosio je 3.591.425 i bilježi blagi rast od 8,2% u odnosu na prvi kvartal 2019. godine. Ukupan odlazni saobraćaj mobilne mreže u prvom kvartalu 2020. godine iznosio je 560.140.652 minuta, što predstavlja rast od 3,3%.

Broj poslanih SMS poruka u prvom kvartalu 2020. godine manji je za 13,1%, dok je broj poslanih MMS poruka veći za 18,2% u odnosu na prvi kvartal 2019. godine.

Ukupan broj internet priključaka putem fiksne mreže u prvom kvartalu 2020. godine iznosio je 741.486 i bilježi rast od 6,3%.

Podaci za građane FBiH

Rezultati istraživanja o upotrebi informaciono-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno (IKT-D), u Federaciji Bosne i Hercegovine, za 2020. godinu, pokazali su da 66,9% domaćinstava koristi računar te da 73,3% domaćinstava posjeduje internet priključak.

U gradskom tipu naselja računar je zastupljen u 68,6% domaćinstava, dok je zastupljenost računara u ostalom tipu naselja 65,5%.

U gradskom tipu naselja, internet je zastupljen u 75,5% domaćinstava, dok je zastupljenost interneta u ostalom tipu naselja 71,5%.

U Federaciji Bosne i Hercegovine 68,7% pojedinaca u domaćinstvu je koristilo računar, 2,7% pojedinaca je koristilo računar prije više od 3 mjeseca, a 5,1% pojedinaca je koristilo računar prije više od jedne godine.

U Federaciji Bosne i Hercegovine 73,4% pojedinaca u domaćinstvu je koristilo internet, 1,2% pojedinaca je koristilo internet prije više od 3 mjeseca, a 2,3% pojedinaca je koristilo internet prije više od jedne godine. 

Ono što je posebno zanmljivo jeste podatak da internet nikada nije koristilo 23,1% pojedinaca, a računar nikada nije koristilo 23,5% pojedinaca.

Podaci za preduzeća u BiH

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, 62,7% preduzeća ima web stranicu, odnosno 37% njih nema, a zanimljivo je da 3,8 posto preduzeća u svom poslovanju koristi robote.

Ono što je također zanimljivo jeste nemali udio onih preduzeća koja nemaju svoju web stranicu, a po vrsti posla bi se takvo nešto očekivalo.

Naime, 87,5% firmi koje se bave popravkom i održavanjem računara i komunikacijske opreme ima web stranicu – što znači da njih 12,5 posto nema web stranicu.

Također, kompanije koje se bave informisanjem i komunikacijama u 89 posto slučajeva imaju web stranicu, ali to znači da svaka deseta kompanija nema web stranicu.

Ostale djelatnosti i udio postojanja web stranica

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 66,8%

Stručne naučne i tehničke djelatnosti 74,9%

Poslovanje nekretninama 53%

Usluge smještaja i ishrane 58,5%

Saobraćaj i skladištenje 45,7%

Trgovina na veliko i malo 61,6%

Građevinarstvo 54,2%

Snabdijevanje energijom, parom i vodom; Upravljanje otpadnim vodama 57%

Proizvodnja 66,3%

Podaci za preduzeća u FBiH

Rezultati istraživanja o upotrebi informaciono-komunikacijskih tehnologija u preduzećima, u Federaciji Bosne i Hercegovine, za 2020. godinu, pokazali su da 99,7% preduzeća ima pristup internetu.

Od ukupnog broja preduzeća koja koriste internet, 98,4% preduzeća koristi fiksnu širokopojasnu internet konekciju, a 70,6% preduzeća koristi mobilni internet za poslovne potrebe.

63,8% preduzeća posjeduje web stranicu, što predstavlja rast u odnosu na 2019., a web poslovanje koristi 22,1% preduzeća, što predstavlja pad u odnosu na prošlu godinu.

KOMENTARI