instant fap

HEROJI SANE Velid Avdić dobitnik značke Zlatni ljiljan

HEROJI SANE Velid Avdić dobitnik značke Zlatni ljiljan

Velid Avdić (Žuta), dobitnik najvećeg ratnog priznanja, značke Zlatni ljiljan. Rodom je iz Skucanog Vakufa kod Sanskog Mosta.

Cvijet ljiljan, simbol čistoće, nevinosti i ljepote. Bosanski, Zlatni ljiljan, hiljadu je godina simbol Bosne. Od dinastije Kotromanića do 22. maja 1992. godine kada su se Zlatni ljiljani, kao simbol današnje Bosne i Hercegovine, zavijorili ispred zgrade UN-a na East Riveru. Zlatni ljiljan nije više na zastavi BiH ali je ostao u našim srcima i na grudima onih koji za svoju hrabrost i požrtvovanje dobiše ovo ratno priznanje.

Značka „Zlatni ljiljan“ najveće je ratno priznanje Armije Republike Bosne i Hercegovine za vrijeme odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine. Dodjeljivao se pripadnicima ARBiH koji su se naročito istakli u oružanom suprostavljanju agresoru, doprinijeli širenju slobodnih dijelova BiH, izvršili djela u kojima je došla do izražaja njihova lična hrabrost i požrtvovanje.

Nakon pada Bosanskog Broda odlučuje da se sa svojim saborcima pokuša prebaciti u Cazinsku Krajinu preko SAO Krajine.

Nakon što su uspjeli preći na slobodnu teritoriju, svi se dobrovoljno prijavljuju u “Hamze”. Da bi ih na neki način razlikovali od ostalih, Bužimljani su ih od milja zvali ” Handžarci”. Nažalost, većina ih je poginula u “Hamzama”. Žuta je poginuo 20.04.1995. godine, prilikom vraćanja Velića glavice.

KOMENTARI