instant fap

Ima li boljeg dana od onog provedenog u prirodi?

Ima li boljeg dana od onog provedenog u prirodi?

Ima li boljeg dana od onog provedenog u prirodi?

Iskoristite još nekoliko dana ljetnog vremena i uživajte u prirodi grada na devet rijeka.

Džejla Halilagić i njeni novi foto trenutci.

Živite jednostavno. 
Nikome ne nanosite štetu. 
Ne zavidite. 
Od sumnji se očistite da ne donesu nemoć. 
Posvetite život ljepoti. 
Stvarajte zbog kreativnosti, a ne zbog priznanja. 
Odnosite se prema bližnjima kao prema otkrivenjima. 
Preobrazite prošlost. 
Donosite u svijet novinu. 
Napunite tijelo ljubavlju. 
Postanite energija ljubavi, jer ljubav sve produhovi. 
Gdje je ljubav – tu je i Bog.”

KOMENTARI