instant fap

Islamska zajednica razmatra dizanje optužnice zbog rušenja Aladže džamije

Islamska zajednica razmatra dizanje optužnice zbog rušenja Aladže džamije

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini priprema uključivanje u sudski postupak u slučaju rušenja Aladže džamije u Foči, kao oštećena strana sa aktivnim učešćem.

Na sjednici Rijaseta Islamske zajednice u BiH održanoj 18.10.2018. godine razmatrana je informacija o podizanju optužnice u slučaju rušenja Aladže džamije za zločin protiv čovječnosti a u vezi sa uništavanjem kulturnih, historijskih i religijskih spomenika.

“Islamska zajednica u BiH je zadovoljna podizanjem optužnice za krivično djelo zločina protiv čovječnosti radi rušenja Aladže džamije pokrenute protiv Gorana Mojevića iz Foče. Istovremeno iskazujemo bojaznost za eventualnim izostankom naredbodavne odgovornosti RS-a. Iako nas raduje činjenica da je rušenje džamije okarakterizirano kao zločin protiv čovječnosti, nikako ne pristajemo na stav da je optuženi samoinicijativno ili sa grupom ljudi porušio džamiju. Presude domaćih i međunarodnih sudova jasno su pokazale da je rušenje Aladže džamije kao i svih drugih džamija na području Republike Srpske bilo organizirano i precizno isplanirano od tadašnjih vojnih i civilnih organa Republike Srpske”, poručeno je u saopćenju Islamske zajednice u BiH.

Zbog toga, kako je saopćeno, “tražimo da se ovaj zločin protiv čovječnosti detaljno ispita i dokaže kako pojedinačna tako i naredbodavna odgovornost”.

“Mi u Islamskoj zajednici pripremamo uključivanje u postupak kao oštećena strana sa aktivnim učešćem, u skladu sa zakonom, kako bi se precizno i jasno dokazala uloga optuženog i odgovornost Republike Srpske”, stoji na kraju saopćenja.

KOMENTARI