instant fap

Istraživanje CCI-a: U Bihaću se najlošije živi

Istraživanje CCI-a: U Bihaću se najlošije živi

Prema istraživanju Centara civilnih inicijativa, od 14 analiziranih općina i gradova, Bišćani su najnezadovoljniji kvalitetom života. O ovome su građane Bihaća obavijestili aktivisti CCI-ja, koji su postavili štand u ovom gradu, a povodom Sedmice građanskog učešća.

Plaćaju račune

Prema riječima projektne koordinatorice CCI-ja Ane Lučić, anketa provedena među stanovnicima grada Bihaća pokazala je da su prosječni prihodi domaćinstva oko 750 KM, čak 42 posto stanovništva je na granici siromaštva, a 82 posto anketiranih odgovorilo je da ima problema da s primanjima izdrži do kraja mjeseca. Međutim, Bišćani su, ipak, savjesne platiše komunalnih usluga – 66 posto anketiranih redovno plaća račune.

– Intenzivnim praćenjem rada lokalnih organa vlasti pokazalo se i da je Općina Bihać u 2012. godini imala procentualno najveće izdvajanje iz budžeta za plaće i naknade zaposlenih u administraciji – više od 28 posto – kaže Lučić.

Na uličnoj akciji u Bihaću također je građanima data mogućnost da pismeno ukažu na ono čime bi se, prema njihovom mišljenju, trebala baviti lokalna uprava kako bi poboljšala kvalitet života građana.

 

Ulični štand

Ulični štand je jedna u nizu aktivnosti Centara civilnih inicijativa u sklopu projekta „Lokalna uprava za kvalitet života građana – faza 2” koji finansira Evropska unija, a proveden je u 14 bh. gradova.

750 KM iznose prosječni prihodi domaćinstva u Bihaću

82 posto anketiranih ima problema da s primanjima izdrži do kraja mjeseca

KOMENTARI