instant fap
NaslovnicaVijestiGlobus

Istraživanje: Islam je službeno najpriznatija religija u svijetu

Istraživanje: Islam je službeno najpriznatija religija u svijetu

U cijelom svijetu 27 vlada je službeno priznalo islam, dok ih je 13 priznalo kršćanstvo. Od 40 vlada koje su priznale neku religiju kao državnu, 28 ih finansijski podržava kršćanstvo.

Analizirano je 199 zemalja i otkriveno je da 43 imaju službenu religiju, 40 religiju koju preferiraju, 106 zemalja nema religiju koju podržava, dok ih je 10 neprijateljski rasploženo prema religijskim institucijama.

U ovih 10 su Kina, Kuba, Sjeverna Koreja, Vijetnam i neke bivše sovjetske republike.

“U nekim slučajevima, državne religije imaju ulogu ceremonijalne prirode, ali razlika je vidljiva kada je riječ o pravima i poreznom stanju, vlasništvu nad nekretninama i drugom imovinom, te pristupu finansijskoj podršci od države. Vlade koje su uspostavile jednu religiju kao glavnu relguliraju vjersku praksu te ograničavaju ili zabranjuju manjiske vjerske grupe. Većina zemalja svijeta je neutralna kada je rijč o religiji”, navodi se u istraživanju.

PEW centar predstavio je i podatke u kojima se predviđa da će muslimani biti brojniji od kršćana do 2070. godine jer je islam najbrže rastuća religija u svijetu i 2010. godine 1,6 milijardi ljudi su se izjašnjavali kao muslimani, što je 23 posto populacije.

Kršćana je bilo 2,2 milijarde, što je 31 posto populacije, ali u istraživanju se navodi kako muslimani imaju više djece, zbog čega će islam biti većinska religija.

Blizu 62 posto muslimana živi u Indoneziji, Indiji, Pakistanu, Bangladešu, Iranu i Turskoj. Do 2050. godine Indija će imati veći broj muslimana od Indonezije koja se smatra najvećom islamskom državom.

KOMENTARI