instant fap
NaslovnicaBiH

IZVJEŠTAJ UREDA ZA REVIZIJU – KAKO JE ‘ŠTEDJELA’ VLADA FEDERACIJE: Vozili se AUTOBUSOM, a troškovi za prijevoz veći za 20 posto

IZVJEŠTAJ UREDA ZA REVIZIJU – KAKO JE ‘ŠTEDJELA’ VLADA FEDERACIJE: Vozili se AUTOBUSOM, a troškovi za prijevoz veći za 20 posto

Iako se u prvi mah činilo kako je nova federalna Vlada u 2011. smanjila troškove krećući od sebe, ispostavilo se da situacija i nije baš takva jer je Vlada u prošloj godini potrošila 20 posto više proračunskog novca nego u 2010. na plaće zaposlenih

Piše: Vanja Bjelica-Čabrilo

Ovo je podatak iz financijskog izvješća o radu Vlade FBiH u 2011. koje je uradio Ured za reviziju institucija u FBiH, i u kojem stoji kako je razlog za povećanje izdataka povećanje broja zaposlenih u Vladi, kao i ostvarivanja prava na naknadu plaće po prestanku javne funkcije za sedam ministara iz prošle vlasti.

Službeni stan i novac za stanarinu

– Bruto plaće i naknade plaća iskazane su u iznosu od 3,445.095 maraka što je u odnosu na iskazane troškove prethodne godine više za 26 posto. Broj zaposlenih na kraju 2011. godine veći je za 7 u odnosu na 87 zaposlenih na kraju 2010. godine, kazali su federalni revizori.

Zanimljiv podatak jest i taj što su se u 2011. plaće za tri nova ministara, po odluci Vlade, isplaćivale akontativno do konačnog reguliranja njihovog radno-pravno statusa u Vladi. Ovaj zaključak donesen je jer navedeni ministri nisu dostavili traženu personalnu dokumentaciju nužnu za obračun plaće (radna knjižica, potvrda o radnom stažu radi minulog rada, porezna kartica, kopija odjave s MIO-a i sl.).

– Od navedenih, dva ministra su krajem 5. mjeseca dostavila traženu dokumentaciju, dok nam za jednog ministra do okončanja revizije nije prezentirana dokumentacija kojom se potvrđuje da je isti zasnovao radno-pravni status u skladu sa zakonskim propisima, a istom je vršena isplata plaće i obračun pripadajućih poreza i doprinosa od dana imenovanja do kraja fiskalne godine, kazali su revizori. Kada su u pitanju troškovi zaposlenih, oni su u 2011. bili manji za 15,5 posto, no revizori su uočili nekoliko nepravilnosti kada je ova stavka u pitanju. Jedna od njih je i odobravanje naknade za smještaj jednom ministru u iznosu od 600 maraka, iako po zakonu ima pravo na tek 300 maraka, iako je taj isti ministar već bio ostvario pravo na korištenje službenog stana u Sarajevu. U 2011. povećani su i troškovi za materijale i usluge, no valja kazati da se u velikom broju slučajeva radi o uslugama koje su ranije preuzete.

Paketići od 120 maraka

Zanimljiv dio revizorskog financijskog izvješća jest i pregled potrošenih sredstava za reprezentacije, odnosno za službene gozbe s povodom. Revizori su u ovom slučaju utvrdili kako su troškovi po ovoj stavci smanjeni za 57 posto, te su iznosili nešto više od 33 tisuće maraka. Ipak, od te 33 tisuće maraka veliki dio novca utrošen je na stvari koje nikako ne mogu spadati u jelo i piće. Tako je na ime troškova reprezentacije izvršeno plaćanje računa u iznosu od 5000 maraka za kupnju 50 poklon bonova povodom obilježavanja 8. ožujka – Dana žena, računa u iznosu od 4920 maraka za kupnju novogodišnjih paketića za djecu zaposlenika (pojedinačne vrijednosti od 120 maraka po paketiću), kao i računa u iznosu od 600 maraka za kupnju 30 knjiga pod nazivom “Ogledi o državnosti i političkom razvoju BiH”.

– Izvršeni troškovi reprezentacije na ime obilježavanja Dana žena, Nove godine i kupnje knjiga nemaju karakter troškova nastalih za potrebe obavljanja redovitih poslova i zadataka Tajništva, zbog čega se ne može prihvatiti opravdanost njihovog nastanka i izmirenja na teret proračuna, kazali su revizori.

Za popravku starog Passata 20 tisuća

Zanimljiv podatak jest i onaj o troškovima za usluge prijevoza i goriva, održavanje vozila i nabavu autoguma koji su iskazani u iznosu od 108.785 maraka, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja povećanje za 21 posto. Ovaj podatak još je upečatljiviji ako se javnost prisjeti ekspedicija Vlade s autobusom da bi se uštedjeli novci. Pored toga što se nemilice trošilo, revizori su konstatirali kako u slučaju korištenja službenih vozila nije poštivan pravilnik, nisu navođenja vremena polaska i dolaska na odredište, prijeđenog puta u kilometrima, svakodnevnog upisivanja početnog i krajnjeg stanja brojila, a u pojedinim slučajevima nije navedena ni relacija kretanja, kao ni podatak jesu li službeni automobili u dane vikenda uopće vraćani na parkiralište Vlade.

– Pored navedenog, utvrđena je i neusklađenost putnih naloga u dijelu da je ista osoba u više navrata istovremeno potpisala upravljanje dvama vozilima na istim relacijama, što je konstatirano i prethodnih godina, kazali su revizori. U okviru troškova održavanja službenih vozila i kupnje autoguma (43.998 maraka) koji su u odnosu na prethodnu godinu veći za 58 posto, značajan iznos troškova (19.129 maraka) se odnosi na nastale troškove vozila PASSAT 3.2 TDI, 2007. godište, za koje je zadužen vozač zamjenika premijera – ministra prostornog uređenja. Revizori su utvrdili kako se česte popravke ovoga vozila ne mogu opravdati. Prema pregledu službenih vozila, Vlada je u 2011. imala na raspolaganju sedam vozila od čega je jedno vozilo dano na korištenje JP Filmskom centru Sarajevo, dok je jedno vozilo uzeto od SDP-a BiH na korištenje bez naknade na neodređeni rok s tim da sve troškove za vrijeme korištenja vozila snosi Vlada.
– Imajući u vidu broj vozila kojima raspolaže Vlada FBiH, ne može se potvrditi opravdanost angažiranja dodatnog vozila, stoji u izvješću.

(Depo.ba)