Kako je naš grad dobio ime?

HomeSanski MostLokalne teme

Kako je naš grad dobio ime?

Vodostaji rijeka u porastu

Kotlina u kojoj je smješten Sanski Most omeđena je visokim planinskim masivima Grmeča, Muleža i Behremaginice. Zelena čoha doline rijeke Sane premrežena je brojnim vodotocima, tako da Sanjani za svoj grad vole reći da je na devet rijeka.

Ovim područjem teče rijeka Sana, te osam njenih većih pritoka: Sanica, Dabar, Zdena, Bliha, Majdanuša, Japra, Sasinka i Kozica. Osim po rijekama, ovo područje je izuzetno bogato i izdašnim kraškim vrelima.

Iako su do danas pronađena brojna arheološka nalazišta koja svjedoče o naseljenosti sanske doline u prahistoriji, do sada otkriveni spomenici nisu dali podrobnije podatke o životu u ovome razdoblju. Kasniji antički izvori govore o tome da su u dolinama rijeka Sane i Vrbasa živjeli Mezeji, pripadnici jednog od ilirskih plemena. O njihovom životu na obalama rijeke Sane prije više od dvije hiljade godina svjedoče brojni arheološki eksponati, od kojih se većina danas čuva u Zemaljskom muzeju u Sarajevu.

Nešto kasnije ovo područje je za Rimljane imalo poseban značaj, budući da su u dolinama rijeke Sane i njenih pritoka bili trgovački putevi koji su Dalmaciju povezivali s unutrašnjošću Bosne. O ovome periodu istorije svjedoče brojni ostaci rimskih utvrđenja, a pouzdano se zna da je na obalama rijeke Sane postojao utvrđeni rimski grad Splonum.

Ostaci rimskih utvrđenja danas su vidljivi na više lokaliteta, a najočuvanija utvrda iz tog perioda je u blizini ušća rijeke Dabar u Sanu. Zanimljivo je da su Rimljani topili željezo i bakar u blizini mjesta Stari Majdan, udaljenog petnaestak kilometara od Sanskog Mosta, gdje su pronađeni ostaci starorimske talionice, kao i oruđa iz tog perioda.

Ovo mjesto posjeduje kanalizacioni sistem iz rimskog razdoblja, koji je još u upotrebi. U centru Starog Majdana je Rimski most, građevina za koju se pretpostavlja da potiče iz tog perioda. Iz srednjovjekovnog razdoblja sačuvani su ostaci utvrđenog grada koji je smješten na strmom uzvišenju iznad sela Donji Kamengrad. Ovo utvrđenje, koje je služilo za kontrolu puteva dolinom rijeke Sane, sagradili su Ugari, da bi kasnije palo pod vlast Turaka.

Odgovore nam pišite u komentar

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0