instant fap
NaslovnicaLokalne temeUSK

Kantonalna inspekcija u USK nastavlja pojačan nadzor

Kantonalna inspekcija u USK nastavlja pojačan nadzor

Kantonalna inspekcija i u 2016. godini nastavlja sa organizovanim nadzorom putem mješovitih inspekcijskih timova, kao i organizovanje pojačanih inspekcijskih nadzora u svim oblastima u periodima koji su karakteristični da se poprate sa aspekta inspekcijskog nadzora.

Također, proteklu godinu ocijenili su kao uspješnu, jer su brojni ciljevi i zadaci izvršeni.

U protekloj 2015. godini provedeni su pojačani inspekcijski nadzori u oblastima: iskorištavanje šuma, rad zdravstvenih ustanova, objekata za promet mesa, fiskalnih sistema, te rada na crno. Također, proveden je postupak ocjenjivanja državnih službenika i namještenika prvi put nakon uvođenja navedene obaveze stupanjem na snagu zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe USK.

Najviše pojačanih nadzora urađeno je u domeni sprečavanja nelegalnog rada, odnosno rada na crno, na šta će se, prema riječima direktora Kantonalne inspekcije, Mahmuta Jukića, bazirati i ove godine. Inspekcija je već otpočela sa pojačanim inspekcijskim nadzorom u oblasti zaštite na radu u predmetu kontrole adekvatnog zagrijavanja radnih prostorija.

U 2016. godini će se nastaviti sa pojačanim nadzorima u oblasti tržišne inspekcije naročito u predmetu kontrole evidentiranja prometa i izdavanja fiskalnih računa, te će u pojačanom nadzoru učestvovati i veterinarski, šumarski i poljoprivredni inspektori, kao i oni u oblasti tehničke i zdravstveno- sanitarne i inspekcije za obrazovanje.

KOMENTARI