instant fap

Krajnje vrijeme da parlamentarci zaštite naše rijeke

Krajnje vrijeme da parlamentarci zaštite naše rijeke

Udruženje “Resursni Aarhus centar u BiH” zalaže se da Dom naroda Parlamenta Federacije BiH razmotri prijedlog zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u FBIH i smatra da bi time mnogi problemi oko buduće gradnje MHE u FBiH bili riješeni.

“S obzirom da bi donošenjem navedenog zakona mnogi problemi oko buduće gradnje MHE u FBiH bili riješeni, očekujemo hitno usvajanje tog zakona. Danas započinje velika kampanja urgiranje usvajanja ključnog zakona koji bi spriječio poticaje za nove mHE u FBiH – novi prijedlog zakona o Dopunama Zakona o električnoj energiji FBiH. U centru Sarajeva, putem bilborda, uputili smo i jasnu poruku parlamentarcima FBiH. Krajnje je vrijeme da ispune obećano i zaštite naše rijeke”, ističe izvršna direktorica Udruženju “Resursni Aarhus centar u BiH” Emina Veljović.

Kako navode u saopćenju za javnost, nakon obavljene rasprave usvojen je zaključak Predstavničkog doma Parlamenta FBiH kojim se prihvata Nacrt tog zakona i prema kojem može poslužiti za izradu prijedloga zakona.

“Prema tom zaključku Vlada FBiH, kao predlagač, zadužena je da do 15.6.2021. godine izradi prijedlog zakona i dostavi ga u parlamentarnu proceduru. Međutim, kako Dom naroda nikad nije razmatrao pomenuti nacrt Vlada nije u mogućnosti da nastavi uobičajenu proceduru i izradi prijedlog Zakona”, naglašeno je.

“Očekujemo da će Dom naroda Parlamenta FBiH shvatiti značaj hitnog usvajanja prijedloga Zakona o električnoj energiji FBiH, a sve u cilju ispunjavanja obaveza predviđenih Zaključkom Predstavničkog doma PFBiH iz 2020. godine”, ističe pravna savjetnica u Udruženju “Resursni Aarhus centar u BiH“ Nina Kreševljaković.

KOMENTARI