instant fap

Let's do it: Da li ćete i vi u subotu zasaditi drvo?

Let's do it: Da li ćete i vi u subotu zasaditi drvo?

Velika akcija Let's do it – milion sadnica za 1 dan održaće se u subotu, 25. oktobra, širom Bosne i Hercegovine.

“Šume su stanište brojnim predstavnicima biljnog i životinjskog svijeta i jedan od glavnih izvora kisika na Zemlji. Samo za dvadeset godina (od 1960. do 1980) na svijetu je izgubljeno oko 290 miliona hektara šumskog zemljišta. Šuma je važna ne samo zbog drveća, nego i zbog ostale vegetacije, kao i životinjskih vrsta koje je nastanjuju. Ona nam pomaže neograničenom dobrotom, pružajući zaštitu svim organizmima, pa čak i ljudima koji je uništavaju”, podsjećaju organizatori akcije.

Dodali su da su ljudi od davnina koristili njene blagodati, a da pri tome nisu narušavali njenu ravnotežu.
“Oni su tradicionalnim znanjem koristili šume kao gorivo za kuhanje, hranu za stoku, voće, kao materijal za izgradnju kuća, i kao ljekovito bilje. Šume pomažu u zaštiti od klizišta, kao i održavanju nivoa vode u potocima. Pomaže u kontroli vode da bi se održala plodnost tla, kontrolisala poplave i suše, te života divljači”, objašnjavaju.

Napominju da se, nažalost, površine pod šumama se smanjuju (golim sječama, eksploatacijom mineralnih resursa, hidroakumulacijama, požarima itd.), na što indiciraju i najnoviji podaci satelitskog snimanja (CORINE program koji je financirala EU), prema kojim je šumovitost BiH oko 40 posto (oko 20.000 km2), što je oko 10 posto manje od ranije navedene vrijednosti.

“Da bismo spriječili nestanak naših šuma, u subotu 25. oktobra ćemo vratiti našim šumama milion sadnica. Priključite nam se da zajedničkim snagama ostvarimo ovaj cilj”, pozivaju iz Let's do it tima.

U oktobru prošle godine provedena je prva akcija sadnje drveća Let's Do It – milion sadnica za 1 dan, u kojoj je učestvovalo više od devet hiljada volontera u 73 opštine u BiH, a zasađeno je 230.000 sadnica raznih vrsta drveća.

KOMENTARI