instant fap

Ljuti Krajišnici su zaštitili svoj logotip/znak

Ljuti Krajišnici su zaštitili svoj logotip/znak

Udruženje navijača Ljuti Krajišnci su poduzeli sve pravne korake u zaštiti grba/znaka Ljuti Krajišnici kojega svi zloupotrebljavaju, naravno bez ikakvog upita prema udruženju, uspjeli smo u svojoj nakani i zaštitili smo grb/logotip i natpis Ljuti Krajišnici kod Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.

Ovim smo stekli puno pravo na svoj logotip i ime u punom kapacitetu, a svi koji ne vjeruju u ovo sigurno će dobiti poziv nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini zbog zloupotrebe i kopiranja grba/znaka Ljuti Krajišnici.

Od sada svaka upotreba imena i logotipa mora ići uz isključivo odobrenje Udruženja navijača Ljuti Krajišnici, ovim potezom uvodimo red u ovoj oblasti, spriječava se iskorištavanje grba i imena, a svako korištenje će donijeti novčanu naknadu UN Ljuti Krajišnici.

Obaviještavaju se sva lica da povreda žiga/loga, smatra svako neovlašteno korištenje znaka UN Ljuti Krajišnici u smislu člana 49. Zakona o žigu BiH, UN Ljuti Krajišnici kao nosilac prava žiga ima pravo zabraniti slijedeće:

– stavljanje zaštićenog znaka na robu, njeno pakiranje ili sredstva za obilježavanje robe.
– nuđenje robe, njeno stavljanje u promet ili njeno skladištenje u te svrhe, ili obavljanje usluga pod zaštićenim znakom
– uvoz, izvoz ili tranzit robe pod zaštićenim znakom
– korištenje zaštićenog znaka u poslovnoj dokumentaciji ili u reklami

Udruženje upozorava sve one koji krše zakon i zloupotrebljavaju zaštićeni znak/logo, prodaju proizvode i robu bez odobrenja da će UN Ljuti Krajišnici otpočeti sa angažiranjem inspekcijske kontrole radi sankcioniranja prekršaja povrede žiga/znaka odnsono neovlaštenog korištenja radi sticanja materijalne koristi, odnosno u prodavnicama tekstilne robe i štandovima na otvorenim pijacama u gradovima  na području Unsko-sanskog kantona i BiH, gdje se prodaju majice,dukserice i druga roba sa logom/žigom Udruženja navijača Ljuti Krajišnici.

U prilogu su dokumenta koja potvrđuju da Udruženje navijača Ljuti Krajišnici nosioc prava žiga/loga:

– Isprava o žigu – LINK
– Riješenje o žigu – LINK

KOMENTARI