instant fap
NaslovnicaLokalne temeSanski Most

Možda ove fotografije nekog natjeraju da ne baca smeće u prirodu

Možda ove fotografije nekog natjeraju da ne baca smeće u prirodu

Prestanimo prljati grad i našu prirodu.

Nesavjesni građani koriste brojna mjesta u prirodi kako bi odložili velike količine smeća, nepotrebnog građevinskog materijala i drugog otpada. Time narušavaju ljepotu prirodnog okoliša i sami zagađuju sredinu u kojoj žive oni i drugi građani. 

Ono što je sada najvažnije jest kontinuirano i svim raspoloživim sredstvima raditi na podizanju svijesti naših sugrađana da otpad odlažu na za to predviđena mjesta, kao i da svako nepropisno odlaganje otpada prijave komunalnim redarima. 

I pored brojnih ekoloških akcija koje su provedene poslednjih godina i kontinuiranih napora na izgradnji ekološke svijesti, na žalost postoji još uvijek veliki broj pojedinaca koji svjesno zagađuju prirodni okoliš.

foto Dino B.

KOMENTARI