instant fap
Naslovnicainmedia danasUncategorized

MUP USK: Zakonski propusti u imenovanju komesara vodili bi urušavanju ugleda policije

MUP USK: Zakonski propusti u imenovanju komesara vodili bi urušavanju ugleda policije

Ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Anel Ramić održao je danas u Bihaću konferenciju za medije. On je govorio o propustima koje je Vlada Unsko-sanskog kantona uočila u nedavno završenoj proceduri izbora policijskog komesara USK.

Kako je rekao Ramić, nijedan od tri prijavljena kandidata nije ispunjavao kriterije iz člana 38. tačka h. Zakona o unutrašnjim poslovima USK koji predviđa da kandidat ne može biti izabran ako će u toku eventualnog mandata ispuniti uslove za penzionisanje. „Suština je da su svi kandidati poslali nepotpune prijave kad je u pitanju ova tačka. Svaki kandidat je morao dostaviti potvrdu od poslodavca kod kojeg je u radnom odnosu da ne ispunjava uslove za penzionisanje u toku mandata, a nijedan to nije uradio. Nezavisni odbor je zatražio da kandidati potvrde, dostave naknadno iako po pravilima javnog konkursa dokumentacija se ne smije dostavljati naknadno“. Ministar Ramić je izjavio da jedan od kandidata nije prijavu ovjerio svojim potpisom, i ona kao takva morala biti odbačena.

Ramić je kazao da je svaka od prijava trebala biti odbačena odmah na startu, konkurs poništen pa raspisan ponovo. „Međutim, Nezavisni odbor je zanemario sve ove propuste i uprkos njima je čitavu proceduru proveo do kraja.“

Zbog svega navedenog, Vlada USK je na posljednjoj sjednici usvojila zaključak kojim se MUP USK obavezuje da kompletan materijal vezan za proceduru izbora policijskog komesara, uputi Kantonalnom tužilaštvu i nadležnim policijskim agencijama da preispitaju rad Nezavisnog odbora.

„Ovo nije pitanje politike. Vlada USK se prilikom donošenje ovog zaključka vodila isključivo zakonom. Svaki dužnosnik na kantonu, a pogotovo policijski komesar mora biti imenovan zakonito. Bilo kakvi zakonski propusti vodili bi ne samo urušavanju ugleda institucije policije, ali prije svega imale bi negativan uticaj na stanje sigurnosti na našem kantonu“, rekao je Ramić.

Također je naglasio da uprkos trenutnoj nemogućnosti da komesar bude imenovan, policija Unsko-sanskog kantona nije obezglavljena, te da radi u punom kapacitetu što je posebno bitno s obzirom na postojeću migrantsku krizu.

„Dužnost policijskog komesara USK vrši komandir uniformisane policije Šero Družić koji se dobro snašao u ovoj situaciji. Pojačali smo policijske snage na terenu, vršimo redovne kontrole migranata i držimo stanje pod kontrolom. Ovo je ovih dana potvrdio i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač. Policija USK radi svoj posao“, zaključio je ministar Ramić te dodao da neće dozvoliti bilo kakav pritisak na policiju dok je on na dužnosti ministra unutrašnjih poslova.

KOMENTARI