instant fap

Obnova bh. društva na temeljima demokratije

Ostvarenje ovog cilja omogućit će otklanjanje postojećih barijera na putu BiH ka euroatlantskim integracijama, osigurati održiv povratak u RS-u, te postaviti temelje za obnovu bh. društva na principima tolerancije, istine, pravde, ravnopravnosti i zaštite ljudskih prava na cijelom prostoru BiH.

Građanska koalicija 1. mart ima za cilj da registruje dovoljan broj prognanika, povratnika, interno raseljenih te izbjeglica za opće izbore 2014. godine u Republici Srpskoj, koji će omogućiti izbor pet poslanika partija koje ne poriču genocid u Parlamentu BiH iz RS-a.
Ostvarenje ovog cilja omogućit će otklanjanje postojećih barijera na putu BiH ka euroatlantskim integracijama, osigurati održiv povratak u RS-u, te postaviti temelje za obnovu bh. društva na principima tolerancije, istine, pravde, ravnopravnosti i zaštite ljudskih prava na cijelom prostoru BiH.

– Ukratko, formiranje Građanske koalicije 1. mart i rad na ostvarenju svih ciljeva sporazuma vratit će fokus građana i institucija BiH i oba entiteta na povratak i prava povratnika, ali i na važnost ostvarivanja biračkog prava građana BiH u dijaspori, istakli su iz ove koalicije te napomenuli da će 27 organizacija u srijedu u Sarajevu zvanično osnovati Građansku koaliciju 1. mart.

Prema riječima Emina Mahmutovića, jednog od aktivista Koalicije, svakim danom im se pridružuju novi članovi, a otvoreni su za sve koji žele doprinijeti ispunjavanju ciljeva.

– Svjedočimo da su nasrtaji na osnovna građanska i ljudska prava nesrba u Republici Srpskoj sve učestaliji. Očito je da je to ustaljena praksa svuda u RS-u, a ne samo u Prijedoru, Višegradu i Srebrenici. Policijski i parapolicijski pritisak, sistematske i sistemske opstrukcije i stalna kršenja građanskih i ljudskih prava aktivista, ali i građana nesrpske nacionalnosti u Srebrenici, kao i u slučaju Prijedora, svjedoče da je MUP RS-a, sa entitetskim ministrom Stanislavom Čađom na čelu, postao sredstvo političkog i svakog drugog pritiska na povratnike – nesrbe u ovom entitetu, istakao je Mahmutović te dodao:

“Formiranje Građanske koalicije 1. mart je najbolji odgovor na to što MUP RS-a radi u Prijedoru. Očito je da ovakve stvari, poput obilježavanja godišnjice stradanja, nisu zabranjene samo tamo gdje građani nisu probali organizaciju istih”.

KOMENTARI