instant fap

Održan nastavak 14. sjednice općinskog vijeća

Održan nastavak 14. sjednice općinskog vijeća

Jučer je održan nastavak 14. redovne sjednice Općinskog vijeća Sanski Most, na kojoj se našlo preostalih šest tačaka dnevnog reda ovog skupštinskog zasjedanja čiji je prvi dio održan posljednjeg dana u proteklom mjesecu aprilu.

Vijećnici su razmatrali izvještaj o radu načelnika općine te svih općinskih službi u protekloj kalendarskoj godini. Načelnik dr. Mustafa Avdagić je istakao kako su u izvještaju pobrojane sve važnije aktivnosti koje je preduzeo u pomenutom vremenskom periodu, a ovom prilikom je posebno apostrofirao prošlogodišnju posjetu predsjedniku Republike Hrvatske, dr. Ivi Josipoviću. Kao rezultat te posjete, istakao je, izvjesno je očekivati da Republika Hrvatska već ove ili naredne godine određenim sredstvima sudjeluje u realizaciji projekta izgradnje puta Sanski Most-Banjaluka, preko Sasine. Načelnik Avdagić je istakao kako je to jedan od najznačajnijih projekata za općinu Sanski Most. Predstavnici parlamentarne većine su istakli pozitivnu ocjenu za rad općinskog načelnika u protekloj godini, kao i resornih općinskih službi uz konstataciju kako se njihov rad u narednom periodu mora još više unaprijediti te biti efikasniji.

Predstavnici opozicije su iznijeli kritike i primjedbe na rad općinskog načelnika i službi, a najveći broj njih se odnosio na budžetsko poslovanje i nerealizaciju određenih budžetskih stavki i planova iz protekle godine. Odlukom većine, pomenuti izvještaji su usvojeni. Dugotrajna rasprava vođena je o prijedlogu odluke koja je trebala definisati plate i naknade izabranih dužnosnika, nosioca izvršne funkcije i profesionalno angažovanih savjetnika u općinskom organu uprave, te plata i naknada državnih službenika, namještenika i zaposlenika u ovom organu. Ova odluka, kako se moglo čuti od predlagača, imala je za cilj da uskladi plate i naknade sa odredbama federalnog zakona koji reguliše ovu oblast, a koji je usvojen 2010. godine. Njome je između ostalog bilo predviđeno izdvajanje 350 hiljada maraka budžetskih sredstava kako bi se koeficijenti i osnovice pomenutih plata i naknada u lokalnom organu uprave uskladili s platama i naknadama koje su regulisane federalnom legislativom. Predsjednik sindikalnog odbora zaposlenika u općinskoj administraciji i javnom sektoru, Fazir Vukalić, rekao je kako su pomenute plate i naknade do sada regulisane ugovorima između predstavnika sindikata zaposlenika i načelnika općine, dodajući kako su primanja uposlenih bila umanjena u odnosu na federalne standarde.

On je rekao kako su u svim općinama USK općinska vijeća usvojila takve odluke s izuzetkom Sanskog Mosta. Mnogobrojne diskusije obilježile su raspravu o ovoj tački, a mogla su se čuti mišljenja vijećnika kako bilo kakvo povećanje plata u općinskoj administraciji nije u skladu s teškom ekonomskom situacijom koja danas vlada u našem društvu. Neki su ovakav prijedlog nazvali i nemoralnim. S druge strane, neki vijećnici su upozoravali na mogućnost da sindikat i zaposlenici sudskim putem pokušaju ostvariti prava koja im garantuje federalni zakon o platama i naknadama, što bi u slučaju pravosnažnih presuda, kako je istaknuto, imalo loše posljedice po ionako opterećen budžet općine. Govoreći o odredbi koju pomenuti zakon omogućava općinskom načelniku i njegovim savjetnicima da, ukoliko im prestane funkcija, na period od godinu dana načelnik, a savjetnici na rok od šest mjeseci imaju pravo na lični dohodak u slučaju nezaposlenosti ili tzv. „bijeli kruh“, načelnik Avdagić je istakao kako se on i njegovi savjetnici odriču takve mogućnosti. On je naglasio kako je pomenutu mogućnost izričito predvidio federalni zakonik te da je adresa za izmjenu ovih zakonskih odredbi Parlament FBiH. Tokom diskusije izneseno je dosta prijedloga o tome da se ova odluka povuče i doradi, ali se na kraju ipak pristupilo glasanju.

Voljom većine vijećnika, pomenuta odluka nije dobila potrebnu podršku, ali se moglo čuti da se zbog neophodnosti njenog donošenja ona u narednom periodu ponovo može očekivati na dnevnom redu općinskog vijeća u istom ili izmjenjenom obliku. U nastavku sjednice vijećnici su usvojili izvještaj o radu općinskog pravobranilaštva za proteklu godinu, referat iz imovinsko pravnih odnosa te prijedlog odluke o utvrđivanju općeg interesa u korist Elektroprivrede BiH u cilju realizacije određenih infrastrukturnih projekata. 

KOMENTARI