instant fap
NaslovnicaSanski Most

Održan okrugli stol “Položaj žena u političkom i ekonomskom razvoju”

Održan okrugli stol “Položaj žena u političkom i ekonomskom razvoju”

Nedavno formirana Gender radna grupa općine Sanski Most u prostoru stare gradske vijećnice organizovala je danas okrugli stol na temu „Položaj žena i muškaraca u političkom i ekonomskom razvoju općine Sanski Most“. Današnji skup je nastavak započetih aktivnosti koje se u okviru projekta Gender centra Federacije BiH i Holandske organizacije za razvoj, zajedno sa sedam partnerskih općina realizira i u općini Sanski Most. Implementacijom ovog projekta, nastoji se dati doprinos političkom i ekonomskom osnaživanju žena, kako bi se na osnovu prikupljenih podatka i stečenih iskustava došlo do konkretnih ideja čija bi provedba potaknula veći razvoj općine. Kako je istakao Naser Nalić, voditelj programa Lokalizirenje gendera u Federaciji BiH, na današnjem skupu prezentirani su podaci iz gender senzitivne analize, koji su u proteklom periodu prikupljeni u sedam općina.

Gender radna grupa općine Sanski Most, u čiji rad su uključene osobe iz javnog sektora, nevladinih organizacija i općinskog vijeća, sačinila je gender senzitivnu analizu. To je inače prvi analitički dokument iz oblasti rodne ravnopravnosti na području općine, koji je proistekao na osnovu održavanja fokus grupa i sprovedenog anketiranja. Rezultati iz analize su pokazali da općina Sanski Most, u poređenju sa drugim općinama uključenim u ovaj projekat, ima bolju zastupljenost žena na rukovodećim pozicijama u organima uprave i javnim preduzećima. U porastu je postotak žena na izbornim listama, kao i njihova zastupljenost u općinskom vijeću. Podaci govore da je na poslijednjim općinskim izborima postotak žena zastupljenih na izbornim listama iznosio 36,5 posto, dok je 28,5 posto njihova zastupljenost u Općinskom vijeću Sanski Most. Isto tako, postotak žena na menadžerskim pozicijama u općinskoj administraciji iznosi 50 posto u odnosu na muškarce.

Pored predstavnika općinskog organa uprave, političkih stranaka, kao i predstavnika nevladinih organizacija, današnjem okruglom stolu prisustvovali su i predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti Unsko-sanskog kantona. Predsjedavajući skupštine Unsko-sanskog kantona Husein Rošić, kao i Ministra finansija u Vladi Unsko-sanskog kantona Sanel Mahić, iznijeli su svoja zapažanja na temu ravnopravnog učešća i zastupljenosti žena u organima gdje se donose bitne odluke za društvenu zajednicu. Kantonalni zastupnik Asim Kamber u svom izlaganju je istakao kako je općina Sanski Most po pitanju ravnopravne zastupljenosti žena u najvišem zakonodavnom organu, odnosno općinskom vijeću, te na rukovodećim pozicijama u općinskom organu uprave, ali i javnih preduzeća, daleko ispred ostalih općina na kantonu.

Program Lokaliziranje Gendera u Federaciji BiH je zajednička inicijativa Gender centra Federacije BiH i Holandske organizacije za razvoj, a koja se provodi uz finansijsku podršku UN WOMEN Fonda za ravnopravnost polova. Program je od iznimne važnosti za potpunu provedbu odredbi Zakona o ravnopravnosti polova i Gender akcionog plana BiH na lokalnom nivou. Nakon današnje prezentacije i diskusije, voditelji ovog programa će na osnovu već prikupljenih podataka izraditi akcioni plan za općinu Sanski Most, koji će poslužiti za izradu konkretnog projekta, čijom bi se realizacijom omogućio veći stepen ravnopravnosti, a samim tim i veći nivo razvoja u općini Sanski Most.

KOMENTARI