instant fap

Održana javna rasprava

Održana javna rasprava

U prostoru stare Gradske vijećnice održana je javna rasprava o nacrtu izmjena i dopuna Regulacionog plana „Lijeva obala 1“. Navedeni plan u proteklih petnaest dana bio je izložen u holu stare Gradske vijećnice, a svi zainteresovani gađani mogli su izvršiti uvid u njegov grafički prijedlog, i pismenim putem uputiti svoje sugestije i primjedbe.

Podsjećamo da je na posljednjoj sjednici odlukom Općinskog vijeća Sanski Most utvrđen nacrt izmjena i dopuna ovog plana, a nosilac izrade plana bio je Kantonalni zavod za prostorno uređenje i planiranje iz Bihaća. Ovim nacrtom pristupa se izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana ovog stambenog naselja, u sklopu kojeg je prema važećem regulacionom planu planirana zona sa sportsko-rekreativnim sadržajima, a koje se inače nalazi na lokalitetu naselja 17-te Viteške krajiške brigade, odnosno nekadašnjeg naselja Vedro polje.

U smjernicama za izradu izmjena i dopuna Regulacionog plana „Lijeva obala 1“, na predmetnom zemljištu planira se izgradnja četiri stambeno poslovna objekta, koja bi imala prizemlje i pet spratova, te izgradnja poslovnog objekta za potrebe trgovačkog centra, površine oko 6000 m2, koji bi bio prizemne spratnosti, odnosno sa visokim prizemljem. Poštujući navedene smjernice, na ovoj lokaciji neophodno je izvršiti preparcelaciju na način da se umjesto sportskih terena, prema postojećem planskom dokumentu, formiraju parcele i planira izgradnja stambeno-poslovnih objekata i poslovnog objekta za potrebe tržnog centra, te obezbijedi dovoljan broj mjesta za sobraćaj u mirovanju, kako za poslovni objekat tako i za stambeno-poslovne objekte. S obzirom da se radi o veoma atraktivnoj lokaciji, na današnjoj javnoj raspravi prisutni građani iznijeli su nekoliko primjedbi i sugestija na predloženi nacrt plana.

U njima je navedeno kako se ovim izmjenama na neracionalan način koristi općinsko zemljište, jer je na ovoj lokaciji trebalo planirati izgradnju sportskih terena za potrebe učenika Gimnazije i Mješovite srednje škole. Isto tako građani su postavili pitanje da li je Sanskom Mostu potreban ovoliki broj stambeno poslovnih objekata, nauštrb izgradnje sportskih terena i rekreativnih zona, a također postavljeno je pitanje da li se ovim izmjenama i dopunama poštuje zakon o eksproprijaciji. Sve pristigle primjedbe građana nakon javne rasprave nosilac će uzeti u razmatranje, koje će skupa sa konačnim prijedlogom plana biti dostavljene Općinskom vijeću Sanski Most na usvajanje.autor:radiosana.

KOMENTARI