instant fap

Posebni ibadeti / Sa akšamskim ezanom u nedjelju nastupa ramazan

Posebni ibadeti / Sa akšamskim ezanom u nedjelju nastupa ramazan

Mjesec ramazan počinje kada se na nebu vidi hilal (mlađak, mladi mjesec). Prema proračunu, mlađak će na Balkanu, Bosni i Hercegovini, biti vidljiv sutra navečer.

Tada će akšamski ezani označiti početak mjeseca ramazana.

Prvi teravih – namaz u svim džamijama bit će klanjan sutra navečer, a prvi sehur i prvi dan posta (1437/2016)  je u ponedjeljak, 6. juna. Mjesec ramazan (1437/2016) ima 29 dana, a prvi dan Bajrama je 5. jula.

Ramazan je najodabraniji je mjesec u godini, u njemu je najodabranija noć Lejletu-l-kadr u kojoj je počelo spuštanje Božije objave Kur'ana i noć lejletu-l-Bedra, historijski događaj koji je usmjerio historiju islama.

U Kur'anu se kaže: “O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.” (El-Bekare, 183)

Post znači uzdržavanje od hrane i pića, ali i lošeg govora, loših djela, loših misli, od rane zore-sehura, pa do večeri-iftara. U Kur'anu se snažno naglašava duhovna, moralna, socijalna i zdravstvena dimenzija posta. Postiti su dužni svi punoljetni, fizički i mentalno zdravi muslimani i muslimanke.

U Kur'anu je to jasno istaknuto:”(…) ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti… “(El-Bekare, 183 -185)

Ramazan je mjesec posebnih ibadeta, molitve, pokajanja, praštanja, duhovnog čišćenja i uzdizanja, intenzivnog međuljudskog susretanja, a Muslimani u Bosni i Hercegovini, pored posta i klanjanja teravih-namaza, uče Kur'an, slušaju mukabele uz učenje i razumijevanje Kur'ana, organizuju zajedničke iftare i sehure.

Muhammed a.s. je kazao: “Trojici se ne odbija dova: postaču dok se iftari, pravednom vladaru i onome kome je učinjena nepravda (mazlumu).”

KOMENTARI