instant fap
NaslovnicaVijestiBiH

Preporuka: Granični policajci u BiH da poznaju osnove engleskog jezika i da se suzdrže od suvišnih komentara

Preporuka: Granični policajci u BiH da poznaju osnove engleskog jezika i da se suzdrže od suvišnih komentara

Građani BiH u 2015. godini najviše su se žalili na rad policijskih službenika Granične policije, stoji u Izvještaju o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2015. godinu. Odbor za žalbe preporučio je između ostalog da policijski službenici granične policije svedu komunikaciju s građanima na službeni nivo, odnosno “bez nepotrebnih i suvišnih komentara”.

U toku 2015. godine Odbor za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH primio je ukupno 55 žalbi podnesenih protiv policijskih službenika Granične policije, 15 žalbi protiv policijskih službenika Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), 11 žalbi protiv policijski službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela i 10 žalbi protiv službenika različitih policijskih tijela na nivou entiteta i kantona.

Tokom 2015. godine Odbor za žalbe građana razmatrao je 44 žalbe na rad i postupanje policijskih službenika Granične policije BiH, zajedno sa izvještajima o izvršenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH. Odbor za Žalbe građana jednoglasno je prihvatio 39 izvještaja o izvršenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH, dok je sedam vraćeno na dopunu u skladu sa smjernicama Odbora.

Među razmatranim žalbama za pet je utvrđeno postojanje osnova za pokretanje disciplinskog postupka, dok je u jednom od predmeta policijski službenik suspendovan do okončanja disciplinskog ili krivičnog postupka.

Na osnovu razmatranih žalbi Odbor za žalbe građane usvojio je pet preporuka koje su dostavljene Graničnoj policiji, a u kojima se između ostalog preporučuje da na visokofrekventnim graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine, odnosno
graničnim prijelazima koje turisti najčešće koriste za prelazak granice, budu
angažirani policijski službenici koji poznaju osnove engleskog jezika.

Odbor za žalbe građana pozivao je Graničnu policiju BiH i da policijskim službenicima ove agencije skrene dužnu pažnju o vrsti informacija koje
mogu objavljivati na društvenim mrežama.

Građani su se najviše žalili na rad policijskih službenika na graničnim prijelazima Doljani i Brod. Najviše žalbi (16) je upućeno na neprimjerenu komunikaciju, drsko i neprofesionalno ponašanje policijskih službenika.

“Tokom razmatranja žalbi konstatirano je da je u većini slučajeva nezadovoljstvo građana uslovljeno neprimjerenom, suvišnom komunikacijom policijskih službenika, te u nekim slučajevima drskim i neprofesionalnim postupcima policijskih službenika”, stoji u Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana PSBiH za 2015. godinu.

U vezi s tim, Odbor smatra da bi bilo korisno periodično organizovati obuke policijskih službenika o načinu komuniciranja s građanima, pri čemu ona treba biti svedena isključivo na službeni nivo “bez nepotrebnih, suvišnih komentara, što nerijetko dovodi do verbalnog konflikta, a koji potom rezultira žalbom građanina na rad policijskog službenika”.

Odbor za žalbe primio je i sedam prijava koruptivnog djelovanja policijskih službenika Granične policije BiH, a u dva je utvrđena osnovanost navoda. Građani su se također žalili i na predugo zadržavanje na granicama te na nepoznavanje propisa policijskih službenika prilikom vršenja granične
kontrole.

Što se tiče žalbi na rad policijskih službenika SIPA-e Odbor je u 2015. godini razmatrao 15 žalbi podnesenih na postupke policijskih službenika ove agencije od kojih je četiri bilo označeno određenim stepenom tajnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka. Odbor je konstatovao da je 14 žalbi neosnovano, dok je po jednoj žalbi utvrđena odgovornost policijskog službenika kojem je izrečena novčana disciplinska sankcija u iznosu od 15 posto na osnovu plaće u trajanju od dva mjeseca.

Razlozi podnošenja žalbi protiv policijskih službenika SIPA-e uglavnom su se odnosili na neprofesionalno ponašanje, zloupotrebu službenog položaja ili su pak rezultat ličnih sukoba između građana i policijskog službenika.

Baš kao što je slučaj i sa Graničnom policijom BiH, Odbor za žalbe preporučio je i SIPA-i da policijskim službenicima ove agencije skrene pažnju o vrsti informacija koje mogu objavljivati na društvenim mrežama.

Odbor za žalbe zaprimio je i 11 žalbi na rad policijskih službenika Direkcije za
koordinaciju policijskih tijela BiH, od kojih je odsm razmatrano, dok se za tri čeka izvještaj o preliminarnim provjerama Direkcije.

Razlozi za podnošenje žalbi uglavnom se odnose na neprimjereno i neprofesionalno ponašanje policijskih službenika te na neprimjerenu komunikaciju spram građana.

Razmatrajući ove žalbe Odbor ni u jednom prijavljenom slučaju nije utvrdio postojanje povrede službene dužnosti policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH. Policajcima iz Direkcije također je preporučeno da paze šta objavljuju na društvenim mrežama.

KOMENTARI