instant fap

Prvi betonski most u Sanskom Mostu

Prvi betonski most u Sanskom Mostu

Nakon sto je drveni most preko rijeke Sane dotrajao i postao nesiguran za saobraćaj, tadašnji gradonačelnik Sanskog Mosta, Džafer-beg Biščević, uspio obezbjediti  uslove i sredstva da se sagradi prvi betonski most na rijeci Sani u jesen 1938. godine. 

U tome su mu pomogli sanski političari na visokim funkcijama koji su živjeli i radili u Beogradu.

KOMENTARI